odprtje s.p.-ja

O čem razmisliti pred odprtjem s.p.-ja? – 1. del

Si želite postati sam svoj šef in se končno začeti ukvarjati z dejavnostjo, ki vas veseli? Večina novopečenih pdojetnikov se odloči v podjetniške vode stopiti prek oblike s.p. – samostojni podjetnik. Prednost te odločitve je v tem, da vezano na odprtje ni zahtevan nek minimalni finančni vložek. Ste pa po drugi strani za poslovanje odgovorni z vsem svojim premoženjem. S.p. je odlična varianta, če nameravate poslovati samostojno ali v manjši ekipi. Je pa treba pred formalno registracijo podjetja razmisliti o nekaterih vprašanjih. Katera so to?

Normirani ali navadni s.p.?

Ob registraciji podjetja boste od svetovalca dobili vprašanje, če želite odpreti navadni ali normirani s.p. Kakšne so razlike med obema možnostima? Navadni s.p. pomeni, da boste morali striktno spremljati vse prihodke in odhodke, ki bodo nastali zaradi opravljanja dejavnosti. Na podlagi razlike med prihodki in odhodki se ob koncu leta na tak način izračuna dobiček. Višji kot je, višji davek je treba od njega plačati. Po drugi strani normirani s.p. pomeni, da mora podjetnik spremljati zgolj prihodke. Odhodki pa so avtomatsko predpostavljeni glede na višino prihodkov (njihov delež zaenkrat znaša 80 %).

To pomeni, da se vam v primeru nižjih odhodkov splača odločiti za normiran s.p. Normiranci imajo tudi sicer manj nevšečnosti z vodenjem računovodstva, saj se jim ni treba odločiti za enostavno ali dvostavno knjigovodstvo. Vodijo le davčne evidence, kar je precej bolj enostavno. Ob koncu leta jim ni treba oddati obsežnega letnega poročila, ampak je dovolj, da navedejo višino prihodkov, obračunano akontacijo od dohodnine in višino socialnih prispevkov za to obdobje.

Kljub enostavnosti vodenja normiranega s.p.-ja pa ta opcija ni priporočljiva za vse. Če gre za proizvodno podjetje oziroma podjetje, kjer odhodki predstavljajo relativno velik delež prihodkov, je navadni s.p. boljša izbira. Tako se bo prikazalo dejansko stanje, zato bo tudi davek, ki ga bo moralo podjetje poravnati, nižji. Tudi v kolikor želimo uveljavljati določene olajšave, normiran s.p. ne pride v poštev, saj v tem primeru tega ne moremo uveljavljati.

Poslovni naslov

Vsako podjetje mora imeti tudi poslovni naslov. Gre za naslov, ki je naveden kot naslov, kjer naj bi podjetje poslovalo oziroma kjer naj bi se izvajala dejavnost. Če je teh lokacij več, se kot poslovni naslov običajno upošteva lokacija, kjer poslovanje poteka v največji meri. Za poslovni naslov se prav tako lahko določi lokacija, od koder se vodi upravljanje celotnega podjetja.

V primeru s.p.-ja je določitev poslovnega naslova seveda bolj enostavne. Če boste najeli določene poslovne prostore, boste kot poslovni naslov določili ta naslov. Če boste dejavnost opravljali od doma, lahko navedete domači naslov. Vseeno pa marsikomu ni prijetno domači naslov izpostaviti javnosti. To lahko prizadane vašo zasebnost. Poleg tega pa se problem lahko pojavi, če stanovanje ni v vaši lasti. Lastnik pa vam ne da dovoljenja, da dejavnost prijavite tukaj. V tem primeru lahko poslovni naslov najamete pri ustreznem ponudniku. Ponudnik tako sprejema vašo pošto, vam jo prepošilja itd. Pri njem se običajno lahko dogovorite tudi za sestanek s poslovnimi partnerji, pri čemer vzbudite vtis profesionalnosti.

Ime podjetja

Pred ustanovitvijo s.p.-ja je treba razmisliti tudi o imenu podjetja. Navajamo primer imena tovrstnega podjetja: POLNA ŽLICA, Gostinska dejavnost, Metka Kovač s.p.

Vidimo lahko, da je na koncu vedno končnica s.p., ki označuje obliko podjetja – samostojni podjetnik. Pred njo se nahaja ime in priimek ustanovitelja podjetja. Še predn tem se nahaja kratek opis dejavnosti, s katero se podjetje ukvarja (v največji meri) – npr. gostinska dejavnost. Ime podjetja lahko sestoji zgolj iz teg treh delov. Po želji pa lahko na prvem mestu stoji še domišljijsko ime. Tega izbere ustanovitelj podjetja sam. Najbolje je, da se že iz imena lahko razbere, za kakšno dejavnost gre.

O morebitnem domišljijskem imenu dobro razmislite, saj gre za tisti prvi stik stranke s podjetjem. Naj bi bilo tako, ki pade v uho. Poleg tega se naj razlikuje od imen konkurenčnih podjetij, da ne bi prišlo do zmešnjave in zlorab.

Dejavnost/i, s katero/imi se boste ukvarjali

Ob odprtju podjetja je treba navesti tudi, s katero dejavnostjo se boste ukvarjali. Lahko gre za eno samo ali pa jih izberete več. Omejitev pri tem ni. Poleg tega lahko dejavnosti poljubno dodajate tudi po zaključeni registraciji podjetja. Seznam vseh dejavnosti, med katerimi lahko izbirate, so vam na voljo v posebnem šifrantu. Vsaka dejavnost je označena s svojo črko in številko. Svetujemo vam, da ta seznam dobro preverite in izpišete dejavnosti, ki jih boste opravljali vi.

Pri tem se za nekatere dejavnosti lahko odločite brez kakršnihkoli omejitev. Ni pa tako v vseh primerih. Za opravljanje nekaterih dejavnosti morate najprej izpolnjevati predvidene pogoje. Lahko gre za neko specifično izobrazbo, tečaj, ki ste ga morali pred tem opraviti. O vsem tem se dobro pozanimajte še pred odprtjem. Kot ime podjetja nato izberite dejavnost, s katero se boste ukvarjali v največji meri.

Članek se nadaljuje…