Tipi podjetnikov

Kako lahko spodbudite podjetniško ekipo k doseganju boljših rezultatov?

Naloga vsakega vodja je, da zna razporediti delo med zaposlene ter da jim pomaga pri tem, da bodo delo kar najbolj uspešno opravili. Klasična hierarhična struktura v podjetju čedalje bolj zamira. V ospredje prihajajo vodje, ki ne vodijo z avtoriteto, ampak se znajo približati svojim zaposlenim in do njih pristopajo kot mentorji. Dokazano je, da je tak način vodenja veliko bolj uspešen in da zaposleni za podjetja s takimi voditelji radi delajo. Pravilni način vodenja pripomore k manjši fluktuaciji zaposlenih, poleg tega pa omogoča, da vsak zaposleni v polnosti razvije svoje potenciale in da je delo opravljeno na najboljši način.

Metode učinkovitega vodenja

Kako torej pristopiti do zaposlenih? Ugotovljeno je bilo, da pohvala čudežno deluje na motivacijo. Pohvala zaposlene ne bo “pokvarila”, kot marsikdo zmotni meni. Zaposlenim bo dala potrditev, da so na pravi poti in okrepila njihovo delovanje. S pohvalo zaposlenim sporočate, da jih cenite in da imajo zasluge za uspešno poslovanje podjetja. Nekateri zaposleni imajo raje, če jih pohvalite na samem, spet drugim bolj godi javna pohvala.

Vsak človek ni za vse. Če želite, da bo vaše podjetje uspešno, je pomembno, da znate prave ljudi razporediti na prava delovna mesta. Človeka, ki je pri delu zagnan in uspešen, je tako smiselno postaviti na višjo funkcijo. Treba pa je upoštevati tudi želje zaposlenih. Pogovorite se z njimi, da boste izvedeli, kakšne talente imajo in na katerem področju si želijo delati. Če imajo zaposleni veliko željo delati na nekem področju, bodo na njem verjetno tudi najbolj uspešni.

Čeprav denar še zdaleč ni edini motivator, pa je prav, da so zaposleni tudi na ta način nagrajeni za dobro opravljanje dela. Več kot ima zaposleni izkušenj, kompleksnejše delo kot opravlja in uspešnejši kot je pri tem, višje plačilo si zasluži.

Grajenje dobrih odnosov

Dobri odnosi med vodstvom in zaposlenimi so ključni za motiviranost zaposlenih. Poskrbite za to, da bo v podjetju vladala pozitivna delovna klima. Spodbujajte zaposlene k sodelovanju, namesto k tekmovanju. Naj v podjetju vlada klima, ki bo vsem omogočala podporo in napredek. Zaposlenim dajte vedeti, da ste jim na voljo za vprašanja in pomoč. Bodite dostopni. Lepo je, če se jim znate tudi odpreti in z njimi vzpostaviti komunikacijo, ki se ne nanaša zgolj na delo. Tako bodo vedeli, da ste jim pomembni in bolj vam bodo zaupali.

Če pride med zaposlenimi do konfliktov, jih spodbudite k temu, da spor čim prej razrešijo. Hkrati pa jim pustite, da sami uredijo svoje stvari. Če vas pri tem prosijo za pomoč, pa je dobro, da ste v situaciji pripravljeni pomagati.

Če je le možno, na vsake toliko organizirajte tudi druženja izven dela. Lahko gre za razne teambuildinge, pri čemer v drugem okolju rešujete izzive pri poslovanju. Lahko gre pa za povsem neformalno druženje, kar bo še v večji meri pripomoglo k dobrem vzdušju na delovnem mestu in povezovanju med zaposlenimi.

Za konec

Vsekakor se torej zavedajte, da za uspeh podjetja niste zaslužni zgolj vi, ampak da imajo pomembno vlogo pri tem vaši zaposleni. Izkažite jim potrebno spoštovanje in zasluge za dosežke. Bolj kot se bodo zaposleni v podjetju počutili dobro, v večji meri vam bodo vračali z dobrimi delovnimi rezultati. To pa je torej pozitivna situacija za obe strani.

Kot pri vseh odnosih se tudi v tej situaciji še najbolj obnese rek: “ravnaj z drugimi, kot si želiš, da bi drugi ravnali s tabo” in “kar seješ, to žanješ”. Pomislite, v kakšnem okolju bi si kot zaposleni želeli vi delati in skušajte tako okoljevzpostaviti tudi v vaši ekipi. Seveda pa ne pozabite, da smo si ljudje različni in da imamo različne poglede in potrebe. Prav zato je ključnega pomena odprta komunikacija, na pdolagi katere boste lahko marsikaj dosegli.