Tag Archives: enostavno knjigovodstvo

Enostavno knjigovodstvo s spletno evidenco prihodkov in odhodkov

Enostavno knjigovodstvo predstavlja računovodski sistem po veljavnih računovodskih standardih, ki se uporablja za spremljanje finančnega stanja manjšega podjetja. Značilnost te vrste vodenja knjig je v tem, da se kontiranje vknjižb navezuje le na en konto, pri čemer se beleži vhodne in odhodne stroške oziroma sredstva. Knjiga odhodkov in prihodkov zajema vse knjižbe oziroma transakcije ter […]