zavarovanje terjatev

Zavarovanje terjatev

Približno tretjina izvoznih podjetij zavaruje svoje terjatve. Zavarovalnice, ki ponujajo takšno vrsto kritja pa zberejo 2 do 23 milijonov premije. Problem v Sloveniji je, da finančno znanje slovenskih podjetij, sploh manjših, ni najboljše. Za zavarovanje terjatev naj bi se odločilo vsako podjetje, ki je v več kot 30 ali 40 odstotkih odvisno od enega kupca. V primeru, če ta kupec pade, je namreč to za podjetje lahko hud udarec. Tudi če je podjetje odvisno od 10 strank – vsaka po 10 %, je dobro, da zavaruje terjatve.

Kakšni so stroški zavarovanja terjatev?

Stroški zavarovanja terjatev se izražajo v promilih od zavarovane vrednosti. Minimalni stroški na letni ravni se gibljejo med 5.000 in 6.000 evrov. V primeru manjših podjetij zavarovalnice uporabljajo kar fiksni znesek. Podjetje ima možnost, da samo preverja bonitetno oceno in vzame tudi zavarovanje. Druga možnost je pridobitev zavarovanja preko bonitetnih hiš in da se odpove zavarovanju. Strošek za pridobitev bonitete je relativno podoben, s tem, da je zavarovana  terjatev krita vsaj 80 do 90 odstotkov.

Vrste zavarovanja

Ko se podjetje odloča za zavarovanje terjatev, se mora pozanimati, če gre za zavarovanje samo proti stečaju ali tudi proti neplačilu. Glede na to, da bistvene razlike v ceni ni, je najbolje, če je podjetje zavarovano v obeh primerih. Obstaja tudi zavarovanje političnega tveganja. To zavarovanje pride prav v primeru, ko pride do spremembe zakonodaje, če določena država onemogoči izplačevanje ali če pride do sankcije.

Več terjatev več kupcev kot zavarujemo, nižja je cena na enoto. Če podjetje proda le trem, bo cena višja, kot če je v igri deset glavnih kupcev. Pri tem zavarovalnica upošteva tudi druge dejavnike kot so odobreni plačilni roki, dejavnost kupcev, dejavnost podjetja itd.

Ko se zavarovalnica odloči za sklenitev police, sledi svojemu kupcu in preži na negativne informacije. Pri tem je nujno, da podjetje upošteva določila pogodbe in izpolnjuje pogoje – mesečno poroča o obsegu prometa. Podjetje mora v odnosu do zavarovalnice ravnati transparentno in morebitne postopek izterjave začeti skupaj z njo.

 

Vir: DELO