delo od doma

So zaposleni, ki delo opravljajo doma, bolj zadovoljni od tistih, ki delajo v pisarnah?

Tako kot se svet spreminja na vseh področjih, je tudi področje dela dandanes drugačno kot je bilo včasih. Tako se vse pogosteje dogaja, da delodajalci ne zaposlujejo več le tistih ljudi, ki živijo v bližini, ampak se poslužujejo tudi zaposlovanja tistih, ki so od podjetja precej oddaljeni. Vendar ker delo lahko opravljajo od doma, to sploh ni noben problem. To je za delodajalca velika prednost, saj je izbira med dobrimi kandidati geografsko neomejena.

Delovnik od 8ih do 16ih čedalje bolj nadomešča večja fleksibilnost in možnost, da se zaposleni sami odločijo, kdaj bodo delo opravili. Ljudem čedalje več pomeni, da si lahko sami razporejajo čas in kraj, ki ga bodo namenili delu. Možnosti za to pa so čedalje širše. Če ljudje delo opravljajo na tak način, kot so si želeli, bodo tudi bolj zadovoljni pri delu. S tem pa bo delo bolj kakovostno opravljeno. Tako sta na boljšem tako podjetje kot delavec.

Še vedno obstajajo določeni predsodki pred delom od doma. Recimo ta, da je za uspešen potek poslovnega procesa nujno, da so zaposleni dnevno v fizičnem stiku med sabo, saj na tak način informacije bolj učinkovito krožijo. Vendar pa je na spletu čedalje več orodij, ki ta problem rešujejo. Seveda pa je veliko odvisno tudi od narave samega dela. Ponekod delo od doma enostavno ni izvedljivo.

Raziskava, ki jo je opravilo podjetje TinyPulse

Glavno vprašanje pri tem pa je, v kakšni meri delo od doma odgovarja zaposlenim? So z njim zadovoljni? Podjetje TinyPulse se je odločilo, da izvede raziskavo na to temo in ugotovi stopnjo zadovoljstva zaposlenih na daljavo z njihovim načinom dela. Raziskava je bila izvedena tako, da se je primerjalo stopnjo zadovoljstva zaposlenih na daljavo in tistih v standardnih pisarnah.

Vzorec v sklopu raziskave

Pa si najprej poglejmo, na kakšnem vzorcu je bila raziskava izvedena. V študijo je bilo vključenih 509 prebivalcev ZDA, ki delo opravljajo od doma. Od tega jih je 58 % v starostni kategoriji med 25 in 44 let. Izmed vseh izprašanih je 91 % tistih, ki delo opravljajo od doma potrdilo, da so pri delu bolj produktivni, kot če bi ga opravljali v pisarni.

Kakšni so razlogi za delo od doma?

Ljudi v vzorcu so povprašali glede razlogov, da delo opravljajo na tak način. Od vseh skupaj jih je 41% reklo, da zato, ker uživajo v tem, da lahko izbirajo, kdaj in kje bodo delali. 28 % jih je to možnost izbralo, da lažje usklajujejo poslovno in družinsko življenje, 22 % zato, ker je le na tak način možno opravljati neko delo, 8% zato, ker ne marajo dela v pisarni, 2 % pa sta kot razlog za delo od doma navedla kaj drugega.

Način razporeditve časa, ki ga zaposleni namenijo delu

Izbrana populacija ljudi je bila vprašana, na kakšen način si razporeja čas, ki ga nameni delu. Seveda vsak to naredi na drug način, zato se je sočasno preučevalo tudi stopnjo zadovoljstva z delom od doma. Tako tisti, ki so z delom od doma najbolj zadovoljni (povprečje 8,49 za oceno zadovoljstva), delajo vseh sedem dni v tednu, vendar na ta račun manj ur na dan. Tisti, ki so z delom od doma zadovoljni za oceno 8,12, delo opravljajo skozi ves dan po malem glede na potrebe delodajalca. Tisti, ki so podali oceno zadovoljstva 7,88, imajo zelo podoben delovnik, kot če bi delo opravljali iz pisarne. Tisti, nekoliko manj zadovoljni s takim delom, delo opravljajo takrat, ko je večina ljudi dela prostih; ponoči, ob vikendih ali v poznih popoldanskih urah. Ostali pa so navedli kakšno drugo obliko razporeditve dela.

Želja po pogostosti komunikacije z nadrejenim

Zaposlene so vprašali, kako pogosto bi jim najbolj ustrezalo, da bi njihov nadrejeni navezan stike z njimi v zvezi z informacijami, potrebnimi za opravljanje dela. 34 % jih je izjavilo, da je enkrat na teden dovolj, 31 %, da si želijo stika enkrat na dan. 18 % jih je izrazilo željo, da bi komunikacija potekala nekajkrat na dan.

Zadovoljstvo z opravljanjem dela; primerjava med klasičnimi in oddaljenimi zaposlenimi

Nato se je primerjalo zaposlene, ki delo opravljajo od doma, z vsemi zaposlenimi. Zadovoljstvo pri delu so delavci na daljavo ocenili z 8.10 (od 1 do 10), ostali pa z 7.42. Na vprašanje, kako se vsaka od teh dveh kategorij zaposlenih počuti na delu cenjeno, so zaposleni na daljavo dali oceno 7.75, ostali pa 6.69. Edina kategorija, ki so jo bolje ocenili klasični zaposleni od tistih, ki delo opravljajo od doma, so bili odnosi s sodelavci. Tisti, ki delo opravljajo v pisarnah in se stalno srečujejo s sodelavci, so medsebojne odnose ocenili z 8.47, oddaljeni zaposleni pa s 7.88.

Za konec

Zaključimo lahko, da največ ljudi delo od doma opravlja, ker jim je všeč možnost, da si sami razporejajo delovni čas. Najbolj optimalen način porazdelitve delovnih obveznosti se je izkazal opravljanje dela vse dni v tednu, ampak na ta račun manj ur. Dovolj je, če nadrejeni z zaposlenimi na daljavo komunicirajo enkrat na dan do enkrat na teden. Edina kategorija, kjer so oddaljeni zaposleni manj zadovoljni od ostalih, so odnosi med sodelavci.

Vir: biz30.timedoctor.com