Zavarovanje terjatev

Zakaj zavarovati terjatve?

Zavarovanje terjatev je postopek, kjer podjetje predčasno pridobi finančna sredstva, ki mu pripadajo. To storijo tako, da terjatve, ki jih ima podjetje do svojih strank, prenesejo na ponudnika finančnih storitev. Zavarovanje terjatev omogoča učinkovito plačevanje izbranih kupcev in zagotavlja bolj zanesljivo in finančno stabilno poslovanje. Zavarovanje je posebej primerno za kratkoročne terjatve, podjetje pa se lahko za zavarovanje odloči brez vednosti stranke. Zahtevke lahko zavarujete od strank in tako upravljate svoje finance brez tveganja.

Kdaj zavarovati?

Za to storitev se je smiselno odločiti v primeru, da se obratna sredstva v podjetju ne obračajo dovolj hitro, kar kažejo potrebe po nadaljnji rasti in vlaganju. Za mlada podjetja je to lahko celo usodno. Zavarovanje terjatev pa predstavlja rešitev takšnih težav. Recimo da ima podjetje opravke s strankami, ki ne poravnajo računa isti dan, kot je blago dostavljeno ali pa storitev opravljena. Rok plačila je lahko predviden tudi mesec ali dva kasneje, kar pa povzroči težave. Z zavarovanjem pa podjetja predčasno pridobijo finančna sredstva, s čimer se izboljša likvidnost podjetja, denar pa lahko začnejo vlagati naprej v samo dejavnost in z njo povezano rast.

Prednosti zavarovanja

Prednosti zavarovanja so zagotovljeno plačilo, zmanjšano finančno tveganje pri poslovanju, zaščita premoženja podjetja, možnost zavarovanja zahtevkov izbranih strank , brezskrbno in neprekinjeno poslovanje ter predstavljajo rešitev likvidnostnih težav.

Postopek zavarovanja

Ko se podjetje odloči da bo zavarovalo terjatve, mora najprej izbrati ponudnika, ki mu najbolj ustreza. Podjetje mora zbrati vse račune, ki jih je že izstavilo strankam in katerih terjatve hoče zavarovati, ter jih predloži ponudniku storitve. Ponudnik finančnih storitev nato pregleda vso dokumentacijo in se odloči, če bo sklenil pogodbo s podjetjem. V pogodbi je navedena storitev in pogoji poslovanja. Ko je pogodba sklenjena in podpisana pride do izplačila celotnega zneska podjetju, ki se je za to storitev odločilo. Podjetje na ta način predhodno prejme denar, ki mu bi ga drugače izplačale stranke v poznejšem roku.