delo na daljavo

Zakaj so zaposleni na daljavo bolj zadovoljni s svojim načinom dela?

Ureditev delovnih pogojev skladno z lastnimi željami

V 50. letih 20. stoletja so nemški inženirji zasnovali princip odprtih pisarn. Gre za to, da med zaposlenimi ni pregrad, ampak se vsi nahajajo v enem velikem prostoru. Prednost naj bi bila v tem, da se na tak način izboljša komunikacija med zaposlenimi. Po drugi strani pa so delodajalci ta princip posvojili tudi zato, ker so na tak način stroški poslovnih prostorov bistveno nižji.

Nižji stroški dela v takih pisarnah pa pogosto s sabo potegnejo tudi manjšo produktivnost zaposlenih, ki delajo v takih prostorih. Zaposleni namreč najbolje delujejo v prostoru, kjer je čim manj motečih dejavnikov in ki si ga lahko prilagodijo po svojih potrebah. Nekaterim zaposlenim sicer ustreza, da je v pisarni veliko ljudi in da prihaja do nenehnih motenj, nekateri pa v takem okolju zelo težko funkcionirajo. Tako okolje je še posebej neprimerno za introvertirane ljudi, ki pa predstavljajo eno tretjino celotne populacije. Taki ljudje najlažje delajo in se koncentrirajo, če imajo mir, kar je v takem okolju nemogoče.

Če introvertiranega človeka postavite v pisarno s številnimi motnjami, bo delo opravljal veliko slabše, kot bi sicer. Poleg tega pa bo tudi njegovo zadovoljstvo z delovnim mestom drastično padlo. Ljudje, ki delo opravljajo od doma, imajo možnost, da si delovni kotiček preuredijo po svoje in si poljubno uravnavajo dejavnike. Na tak način si zagotovijo pogoje, v katerih bodo lahko optimalno opravljali svoje delo.

Neodvisnost od lokacije

Delo izven pisarne omogoča zaposlenim ne le to, da si delovni prostor uredijo po svoje, ampak tudi to, da delo opravljajo, od koder si želijo. Tako niso vezani ne na pisarno, ne na domače okolje. To je velika prednost sploh za ljudi, ki so radi aktivni in jim veliko pomenita neodvisnost in svoboda. Sploh generacija milenijcev je zelo nagnjena k potovanjem in delovanju na globalni ravni. Delo na daljavo zaposlenim omogoča, da lahko združujejo izlete in potovanja z opravljanjem dela, kar jim pomeni pomembno prednost.

Strokovnjaki ocenjujejo, da bo v prihodnosti čedalje več ljudi delo opravljalo na daljavo. Velikokrat so najboljši delavci tisti, ki imajo veliko strast do potovanj. S tem, ko jim omogočite uresničevanje njihovih ciljev, bodo delo opravljali s še toliko večjim zadovoljstvom.

Strokovnjaki so ugotovili, da potovanja znižujejo raven stresa, izboljšajo delovanje možganov in manjšajo tveganje za srčna obolenja. Spodbuditi svoje zaposlene k potovanjem je zagotovilo, da boste imeli v podjetju zaposlene zdrave in zadovoljne delavce.

Prilagoditev dela individualnemu bioritmu

Standardni način dela pomeni delo 8 ur na dan od 9. do 17. ure od ponedeljka do petka. Dejstvo pa je, da nismo vsi narejeni na enak sistem in določenim ljudem tak način dela odgovarja, drugim pa ne.

Nekateri ljudje so pri delu najbolj produktivni ponoči, drugi zjutraj. Nekateri ljudje raje delajo vse dni v tednu, ampak na ta račun manj ur na dan. Poleg tega pride kakšen dan, ko produktivnost pade na minimum. Pride pa tudi kakšen tak dan, ko človek lahko dela bistveno več kot ponavadi, saj ima veliko energije.

Prednost dela od doma je ravno v tem, da se lahko vsak zaposleni sam odloči, kdaj in koliko časa bo delal. Bistvo je, da vsak ve, kaj mora biti narejeno in do kdaj, ostalo si lahko prilagodi po svojih željah. Na tak način je tudi delo najbolje opravljeno.

Komunikacija

Večina delodajalcev je pri delu od doma najbolj zaskrbljena v zvezi s komunikacijo z zaposlenimi.

Po nekaterih teorijah bi morali biti zaposleni, ki delo opravljajo na daljavo, čim bolj vključeni v delovni kolektiv prek »team buildingov«, vodja bi moral biti z njimi dnevno v stiku. Da bi se gradila pripadnost med zaposlenim na daljavo in ostalimi, bi bilo treba zagotoviti čim več interakcij med njimi in jim na tak način omogočiti, da se bolje spoznajo. Za nekatere zaposlene se ta sistem dobro obnese, nekateri pa raje vidijo, če je komunikacija čim bolj reducirana.

Predvsem introvertirani posamezniki so najbolj zadovoljni, če so v stiku z delodajalcem mogoče enkrat na teden. Način in pogostost komunikacije je najbolje prilagoditi od primera do primera.

Sicer pa v današnjih časih obstaja tudi ogromno spletnih orodij, ki omogočajo komunikacijo brez osebnega in telefonskega stika. To so npr. Slack, Skype, Basecamp in Asana. S temi orodji je organizacija projektov in komunikacija med več ljudmi hkrati zelo enostavna.

Zaključek

V zadnjih študijah je bilo ugotovljeno, da ljudje radi opravljajo delo, ki jim dopušča čim več svobode in avtonomije. Ljudem svoboda pomeni več kot moč. Ravno to je prednost dela na daljavo, saj si na tak način ljudje lahko razporejajo delovni čas po svoje, hkrati pa so pri opravljanju dela kar najbolj produktivni. Tako je zadovoljstvo na obeh straneh – na strani delodajalca in zaposlenega.

Vir: biz30.timedoctor.com