POZOR: Smo SPOT točka! Pri nas lahko uredite tudi spremembo sedeža!
+386 (0)30 708 807
[email protected]
upravljanje s časom

Za koga je factoring dobra rešitev?

Factoring je ena izmed finančnih storitev, pri kateri gre za to, da se pomaga podjetjem, ki so se znašla v težavah. Gre za likvidnostne, začasne finančne težave, ki nastanejo, ko podjetje še ne dobi pričakovanih prihodkov, mora pa pokriti tekoče stroške. Tako gre lahko podjetniku poslovanje čisto dobro, vendar pa se lahko na neki točki pojavi veliko naročil, zaradi česar ne zmore več pokriti tekočih stroškov, da zagotovi potrebam strank.

Factoring je metoda, ki je uporabna za podjetja, ki od strank ne zahtevajo takojšnjega plačila za opravljeno storitev ali dobavljeno blago. V računu je namreč opredeljeno, da je plačilo lahko izvedeno šele po nekaj tednih ali celo mesecih. V tem primeru pa se podjetja lahko znajdejo v težavah. Rešijo pa jih lahko s factoringom. Ta metoda je primerna predvsem za novoustanovljena podjetja, ki običajno še ne izpolnjujejo pogojev za to, da bi vzela posojilo pri banki. Zato je zanje to edina možnost, da rešijo situacijo.

Kako poteka factoring?

Gre za postopek, ki ga podjetnik opravi pri ponudniku tovrstnih storitev. Smiselno je preveriti različne ponudnike in se odločiti za tistega z najustreznejšimi pogoji poslovanja. Ko se ponudnik in podjetnik prvič sestaneta, se pogovorita o situaciji, v kateri se je znašlo podjetje. Podjetnik pri tem priloži račune, ki še niso bili poravnani s strani strank.

Ponudnik preuči situacijo in predvsem stranke, s katerimi naj bi imel opravka. Preveri, če ni katera od njih znana po slabi plačilni preteklosti. Če je vse v redu, potem podjetnik in ponudnik podpišeta pogodbo, v kateri definirata vse pomembne pogoje. Podjetnik tako račune preda ponudniku, ki ta prek tega prevzame tudi področje terjatev. To je za podjetnika lahko veliko olajšanje, saj se lahko bolj posveti drugim področjem. Poleg tega pa v najkrajšem možnem času dobit izplačanega približno 80 % zahtevanega zneska. Preostanek dobi takrat, ko stranke plačajo. Seveda je celoten prejeti znesek smiselno zmanjšan za višino provizije.

Scroll to top