Virtualna pisarna

Podjetje mora svoje poslovanje postaviti na temelje, ki so času, v katerem posluje, primerni. Dvigovanje strokovnosti na podlagi prvega vtisa lahko pripomore h končnemu izidu posameznih poslov in ena od najlažjih oblik za doseganje takšnih ciljev je seveda uporaba sodobne tehnologije. Ena od takšnih tehnologij je virtualna pisarna. Gre za administrativno orodje, ki omogoča dobro povezanost delavcev med sabo in s kupci.

Problematika čakanja

Sodobni potrošniki in poslovni partnerji so usmerjeni k pridobitvi storitve oziroma produkta takoj, nanj niso pripravljeni čakati, predvsem ne dolgo. S pomočjo virtualne pisarne se tega za vedno rešimo, saj lahko poslujemo z več kupci naenkrat.

Dvigovanje produktivnosti

S pomočjo virtualne pisarne se dvigne produktivnost podjetja, saj ni več potrebno brskati za raznimi podatki (obenem prihranimo na potrošnem materialu, saj se podatki shranjujejo v elektronski obliki in zmanjšamo delo v povezavi s papirjem), ker so vsi shranjeni pregledno, so hitro dostopni, dostopanje do različnih podatkov lahko omejujemo, v primeru selitve pa jih preprosto prenesemo.

Zadovoljni zaposleni

V porastu je delo od doma ali po principu coworkinga. S pomočjo virtualne pisarne je to omogočeno vsem, obenem pa omogoča tudi razporeditev delovnega časa glede na posameznika in obenem prinaša nove možnosti, da se med naše kupce zajame tudi ljudi, katerih v okviru klasičnega osemurnega dopoldanskega delavnika ne bi dosegli. Zaposleni se lahko sam odloči za okolje, v katerem bi svoje delo z veseljem opravljal in s tem dvignil raven kakovosti poslovnih uspehov. Obenem pa nam tehnologija, ki deluje preko spleta, omogoča tudi znižanje stroškov z vidika službenih potovanj, saj jih je veliko manj kot če uporabljamo tradicionalen način fizične pisarne.

Previden razmislek

Seveda pa ob vsem skupaj nastane nekaj pomembnih vprašanj na katera moramo najti primeren odgovor. To so seveda problematika tehnologije (imajo kupci dostop do nje, bodo zaposleni zmožni to sprejeti), ter med vsemi drugimi problematikami tudi dejstvo, da izgubimo fizični stik. Premisliti moramo, kako to nadomestiti ali zagotoviti stik za tiste, katerim bi se to zdelo potrebno.