Verižna kompenzacija lahko odlično izenači terjatve

Zaradi plačilne nediscipline se marsikatero podjetje znajde v težavi. Zaradi zneskov, ki mu jih dolgujejo dolžniki, namreč podjetje postane dolžnik tudi sam. Včasih je v takšnem primeru mogoča verižna kompenzacija, ki se izkaže za odlično rešitev. Ta dejansko sklene krog med različnimi upniki oziroma dolžniki. Kadar prvo podjetje dolguje vam, vi dolgujete drugemu podjetju. In izkaže pa se, da sta z medsebojnimi terjatvami tudi ti dve podjetji povezani. Povsem lahko »krožno« poplačilo postanae hiter način, da se vsi trije v celoti ali vsaj delno znebite dolgov. In seveda ni nujno, da verižna kompenzacija povezuje le tri podjetja, lahko jih je tudi več.

Kdaj je mogoča verižna kompenzacija?

Pri zapadlih terjatvah drugih podjetij do nas ter zapadlih terjatvah nas do drugih podjetij, velja vedno preveriti, ali obstaja med temi podjetji povezava. Če se izkaže, da naši upniki dolgujejo sredstva našim dolžnikom, potem se lahko plačila hitro uredijo na eleganten in neboleč način. Seveda pa je potrebno pri tem upoštevati nekaj predpisov, ki zahtevajo, da verižna kompenzacija vsebuje terjatve, ki so vzajemne, istovrstne, zapadle, ter seve likvidne in iztožljive.

Zakaj je verižna kompenzacija odlična rešitev?

Kadar bi želeli poplačati svoje dolgove, pa tega nismo zmožni, ker imamo tudi sami terjatve do drugih podjetij, tem pa morda dolgujejo prav naši upniki, lahko s pomočjo verižnega poplačila terjatev poskrbimo, da vsako od teh podjetij v celoti ali delno poravna svoje obveznosti. Zakaj govorimo o tem, da se terjatve kompenzirajo? Zato, ker je najboljša možnost seveda ta, da se jih zapira na nedenarni način! Da nam to uspe, mora najprej obstajati medsebojna povezava podjetij. Nato pa potrebujemo vešče računovodje, ki pripravijo vse potrebno za dogovor (pogodbo) in nato izvedejo tudi primerno knjiženje. Seveda pa je še lažje, če za tovrstno kompenziranje najamemo zunanje podjetje, ki je specialist za verižne kompenzacije in ima z njimi torej obilico izkušenj. Tako vemo, da vse gotovo poteka po predpisih in bo kompenzacija v verigi gotovo uspešna.