Veliko podjetij se sooča s kupci in dobavitelji, ki svojih obveznosti ne poravnajo pravočasno

Podjetjem na ta način povzročajo marsikatere finančne skrbi. Namesto, da bi se ukvarjali s samim poslovanjem, se  mora podjetje prej posvetiti izterjavi terjatev. V nadaljevanju vam bomo predstavili nekaj preprostih rešitev, kako se temu zoperstaviti ter kako na najlažji način upravljati s terjatvami.

Preventiva
Star rek pravi »bolje preprečiti kot zdraviti«. Pa to ne velja le v zdravstvu, temveč tudi v podjetništvu. Preden sklenemo sodelovanje z določenimi dobavitelji ali poslovnimi partnerji, se moramo pozanimati s kom bomo pravzaprav poslovali. Preverimo t.i. bonitetno oceno. Vzelo nam le nekaj minut časa na spletu, dobili pa bomo vse potrebne podatke, na primer blokade računov, primere insolventnosti in podobno. S preventivnim preverjanjem se lahko v bodoče rešimo marsikatere zagate.

Kompenzacija
Kompenzacija med podjetji je eden najpogosteje uporabljenih in najcenejših postopkov za reševanje terjatev v Sloveniji. Gre za postopek, ki omogoča unovčevanje posredno odkupljenih terjatev. Oblikuje se kompenzacijska veriga, na podlagi katere imajo vsi udeleženci korist. Terjatve se torej poravnajo na način kompenzacije med dvema strankama.

Odkupi terjatev
Ena izmed možnosti je tudi odkup terjatev. Vendar odkupi terjatev predstavljajo predvsem možnost za kratkoročno financiranje. Podjetju, ki se ukvarja z odkupi terjatev, lahko prodamo še ne zapadle terjatve, znesek te terjatve pa dobimo nakazan na transakcijski račun. Tako smo se terjatev do dolžnika rešili, z izterjavo pa se nato ukvarja podjetje kateremu smo terjatev prodali.

Sodna izterjava
Kadar je izvensodna izterjava neuspešna in z dolžnikom ni mogoče doseči dogovora o plačilu dolga, se podjetje po navadi odloči za sodno izterjavo. Sodna izterjava je zadnji korak za pridobitev plačil za zapadle terjatve. Izvede se na podlagi pooblastila odvetnika in vsebuje sestavo izvršilnih predlogov, poizvedbo o premoženju dolžnika, komunikacijo z dolžniki, zastopanje na sodišču ter svetovanje. Sodna izterjava je najverjetneje najboljše zagotovilo, da bodo vaše terjatve tudi poplačane.