razlike normiran navadni s.p.

Razlike med normiranim in klasičnim s.p.-jem

Odprtje podjetja je dandanes precej enostaven postopek. Najenostavneje je odpreti s.p., saj ne potrebujete nobenega začetnega kapitala. Tudi sam postopek registracije je brezplačen. Enostavno se napotite na najbližjo VEM točko, kjer se boste sestali s svetovalcem, ki bo vodil postopek in podatke o novonastalem podjetju sporočil na AJPES. Preden se napotite na VEM točko, preverite, če je želen termin na razpolago oziroma se dogovorite za tisti dan in uro, ko bo to možno.

Ob ustanovitvi podjetja morate misliti na različne stvari. Določiti morate ime svojega bodočega podjetja, poslovni naslov. Pri tem boste mogoče potrebovali dovoljenje lastnika, če želena nepremičnina ni v vaši lasti. Razmisliti morate s čim se boste ukvarjati, najti dejavnosti v posebni klasifikaciji dejavnosti. Pozanimati se morate, če morate za opravljanje želene dejavnosti izpolnjevati kakšne posebne pogoje. Razmisliti morate o tem, kakšni bodo predvideni letni prihodki v prvem letu, saj bo svetovalec na tej podlagi izračunal akontacijo dohodnine, ki jo boste morali mesečno plačevati. Srečali se boste s številnimi vprašanji. Med drugim morate razčistiti tudi to, ali bo vaš s.p. normiran ali navaden. Kakšne so razlike?

Navadni s.p.

Če se odločite za to obliko s.p.-ja, to v praksi pomeni, da bo pri obračunu dobička in posledično davka pomembno, kolikšni so bili dejanski prihodki in odhodki, ki so v podjetju nastali v določenem obdobju. Spremljati boste torej morali vse prihodke, ki so bili ustvarjeni s tem, ko ste storitve oziroma izdelke prodali strankam. Po drugi strani boste morali knjižiti račune za nakup surovin, strojev, storitev in drugega, kar potrebujete za nemoteno poslovanje podjetja.

Navadni s.p. se izplača predvsem tistim, ki pričakujejo, da bodo v podjetju nastajali veliki odhodki. Večinoma gre v tem primeru za proizvodna podjetja, pri katerih je treba praviloma vložiti veliko finančnih sredstev, da lahko poslovanje sploh steče. Tudi če nameravate koristiti kakšne olajšave, se raje odločite za to obliko, saj pri normiranem s.p.-ju tega ne boste mogli.

PO drugi strani boste imeli z navadnim s.p.-jem precej dela. Kot smo že prej povedali, boste morali evidentirati vse poslovne dogodke. Neizogibno bo vodenje računovodstva na enostaven ali dvostaven način. Poleg tega pa boste morali ob koncu leta oddati še obsežno letno poročilo, ki bo prikazovalo vašo celoletno bilanco ter vrste prihodkov, odhodkov itd.

Normirani s.p.

Normirani s.p. je nekaj drugega. V tem primeru ni pomembno, kolikšni odhodki so nastali v določenem obdobju. Pomembno je le spremljanje vseh prihodkov; torej shranjevanje računov, ki ste jih izstavili svojim strankam. Na podlagi vseh prihodkov, ki so nastali v obdobju, se proporcionalno določi višino odhodkov. Ta stopnja trenutno znaša 80 %. To pomeni, da se pri vrednosti prihodkov 1.000 € predpostavlja, da je v istem obdobju nastalo za 800 € odhodkov. Za koga je ta oblika podjetja ugodna? Seveda za vse tiste, katerih dejanski odhodki so nižji od de vrednosti. Sem spadajo predvsem storitvena podjetja, pri katerih so odhodki praviloma nižji.

Kot smo že omenili – če nameravate koristiti kakšne olajšave, ta oblika podjetja ni primerna. Normiran s.p. pomeni precej poenostavljeno vodenje računovodstva. To je lahko za marsikoga velika prednost, saj je s tem manj dela. Poleg tega pa se velika prednost pokaže tudi ob koncu leta, ko podjetju ni treba pripravljati obsežnega letnega poročila, saj za to obliko podjetja to ni potrebno.

Vseeno obstaja določena meja, do katere se podjetje sploh lahko odloči za to obliko podjetja. Če letni prihodki presegajo 50.000 €, ta opcija ni na razpolago. Normiran s.p. je dobra odločitev predvsem za storitvena podjetja, pri katerih so odhodki večinoma nižji. Poslovanje se v tem primeru lahko vzpostavi že z minimalnimi odhodki.

Namesto letnega poročila normiranci ob koncu leta oddajo le davčne evidence. Gre za to, da morajo v program vnesti le naslednje podatke; podatek o skupnih prihodkih, podatki o obračunanem znesku mesečne ali tromesečne akontacije ter višino zneska, ki so ga namenili plačevanju prispevkov za socialno varnost.

Vidimo torej, da so v obeh primerih tako prednosti kot slabosti. Odvisno od primera do primera je, kaj se vam najbolj splača v vašem primeru. Če ste v dvomih se posvetujte s svetovalcem. Ta pa vam bo lahko optimalno svetoval le v primeru, če boste kar se da natančno vedeli, v kakšno dejavnost se spuščate. Sicer pa se lahko oblika podjetja od leta do leta spreminja. Lahko npr. začnete kot normiranec, potem pa preklopite v navadni s.p., če ugotovite, da je ta opcija za vas ugodnejša in bolj smiselna.