partnerstva

Prek ustvarjanja partnerstev do rasti vašega podjetja

V podjetništvu boste veliko bolj uspešni, če se ne boste vsega lotili sami. Dobra ideja je, da najdete ljudi, s katerimi se bi bilo smiselno povezati. Na tak način boste učinkoviteje poslovali in dosegali boljše poslovne uspehe.

Prav zato je dobro vedeti, kako ustvarjati nova partnerstva. V prvi fazi morate najprej vedeti, s kom bi se bilo smiselno povezovati. Partnerstva s kom bodo vašemu podjetju prinašala dodano vrednost in (še) boljše rezultate?

Ne glede na to, kako uspešni ste na svojem področju. Dejstvo je, da v podjetništvu potrebujete številne storitve, ki se ne nanašajo ozko na vaše področje. Prav tako potrebujete določeno opremo, pa vam ta morda predstavlja prevelik strošek. Tukaj se pokažejo prednosti partnerstev. Ni vam treba vedeti vsega. Za opravljanje določene storitve se je enostacvneje povezati z osebo ali timom, ki to področje obvlada. Potrebujete drage naprave, vendar ne v taki meri, da bi se vam nakup izplačal? Tudi v tem primeru se partnerstvo pokaže kot dobra odločitev. Tako se lahko za določeno protiuslugo ali znesek poslužujete naprave, ki jo ima v lasti neko drugi podjetje.

Ključ je v razumevanju vašega trga in tem, da najdete prave ljudi

Parterstva so še posebej pomembna, če delujete na področju maloprodaje. Tukaj imamo v mislih tudi spletno prodajo. E-trgovine, ki sodelujejo s ponudniki digitalnih platform, lahko dosegajo boljše rezultate. Pomembno je, da partnerstvo prinaša prednosti za obe strani. Najti je treba tak dogovor, da imata obe od tega neko dodano vrednost za svoj posel. Najprej se torej vprašajte, kaj vam v sedanjem trenutku manjka, prek česa bi lahko izboljšali svoje poslovanje. Potem pa najdite rešitev, kdo vam lahko zagotovi manjkajoče sestavine.

Parterstva vam omogočajo premagovanje tehnoloških omejitev

V današnjih časih je tehnološki napredek zelo hiter. Nemogoče je, da bi podjetju sami zagotovili vse tehnološke inovacije, ki bi vam prišle prav. Tukaj se spet pokaže prednost sodelovanja z drugimi. Ne glede na to, ali iščete boljši način za shranjevanje podatkov o strankah ali bi bi radi izboljšali kupčevo izkušnjo skozi različne naprave in kanale. Veliko je podjetij, ki so specializiranih na takih področjih. Uni vam lahko proti plačilu zagotovijo tehnološke rešitve.

Tudi velika in uspešna podjetja se poslužujejo partnerstev pri svojem delovanju. Tudi če gre za sve tehnološki podjetji, lahko vzpostavitev sodelovanja pomaga obema, da bo storitev, ki jo ponujata, še toliko boljša. Podjetja so čedalje bolj specializirana v različna tehnološka področja. Pomembno je, da najdete povezavo s tistimi, ki bodo pripomogli k temu, da boste strankam lahko ponudili še več.

Vzpostavljanje partnerstev ni enostavno

Strateška partnerstva pomagajo dvigniti poslovanje podjetja na višji nivo. Veliko start-upov si želi tesnega sodelovanja z večjimi podjetji, ki so v dani panogi že dosegla uspeh. Vseeno pa je v praksi to težko izvesti. Tovrstno partnerstvo je izvedljivo le v primeru, če večje podjetje vidi to tudi kot prednost zase. Tako mora majhno podjetje dokazati, da lahko prinese določene prednosti. Izkazai se mora na področju delovanja v panogi, nenehno delati na razvoju produkta ali storitve, izboljševati kupčevo izkušnjo in dokazati, da so stranke zadovoljne.

Da bi torej partnerstvo uspešno funkcioniralo tudi na dolgi rok, je ključnega pomena, da imata od tega korist obe podjetji. Pri tem je pomembno tudi, da sodelovanje izpolnjuje pričakovanja vsake strani. Podjetji morata imeti do določene mere podobna stališča in vrednote. Morata se držati danih dogovorov in igrati na odprte karte.

Primer partnerstva: Google Cloud in Atos

Primer dveh uspešnih podjetij, ki sodelujeta, sta podjetji Google Cloud in Atos. Obe podjetji se zelo zavzemata za investiranje v tehnološki napredek in implementacijo umetne inteligence v storitve. Svojim strankam nudita bogat spekter rešitev v oblaku. To kaže na to, da imata zelo podobne usmeritve, kam si želita iti v prihodnje. Atos ustanavlja nove inovacijske laboratorije v Združenih državah Amerike, v Veliki Britaniji in v Franciji. Po drugi strani bo Google zagotovil strokovnjake s področja strojev in AI.

Ker imata podjetji podobne vrednote in kulturo, boste lahko tudi na dolgi rok uspešno delovali.

Primer partnerstva: Starbuks in Spotify

Moči sta združili tudi podjetji Starbuks in Spotify. Skupni projekt sta poimenovala prvi tovrstni glasbeni ekosistem.

Iz zgoraj napisanega lahko vidimo, kako pomembno je, da ste stalno odprti do vzpostavljanja partnerstev. Vedno se vprašajte, česa vam v podjetju manjka in v sodelovanju s kom bi lahko nekaj dobili. Pa tudi, kaj bi imelo drugo podjetje lahko od sodelovanja z vami. Na tak način lahko premagate številne težave in izboljšate kupčevo izkušnjo. Vedno pa pazite, da se boste povezali s podjetjem, ki ima podobne cilje za prihodnost, in se reševanja izzivov loteva na podoben način kot vi. Vsekakor morate na področju sklepanja partnerstev ravnati zelo premišljeno.

Vir: entrepreneur.com