POZOR: Smo SPOT točka! Pri nas lahko uredite tudi spremembo sedeža!
+386 (0)30 708 807
[email protected]
delo v virtualni pisarni

Prednosti in slabosti dela v virtualni pisarni – 3. del

Že v prejšnjih dveh prispevkih (1.del in 2. del) smo vam predstavili nekaj prednosti in pomanjkljivosti dela v virtualni pisarni oziroma opravljanja dela od doma. Gre za obliko dela, ki je zaradi izjemnega tehnološkega razvoja vse bolj izvedljiva in tudi vse pogosteje realizirana. V zadnjem delu bomo našteli in opisali še nekaj pomanjkljivosti poslovanja na daljavo.

Slabosti dela v virtualni pisarni – nadaljevanje

Slabo varovanje podatkov

Če podjetje razpolaga s podatki, informacijami in dokumenti zaupne narave, je potrebno poskrbeti za dodatno zaščito le-teh. To je bistveno lažje zagotoviti v tradicionalni pisarni kot pa na domu, kjer so tovrstne informacije nekoliko bolj na udaru. Vseeno pa se da s premišljenim ravnanjem tudi v domačem okolju poskrbeti za dodatne ukrepe in previdnost.

Zmanjšana produktivnost

Produktivnost je lahko pri delu od doma večja ali manjša, zato se lahko uvršča tako med prednosti kot med pomanjkljivosti. Vse je odvisno od tega, kakšen tip osebnosti so zaposleni. Ljudje, ki potrebujejo stalni nadzor in preverjanje, da se lotevajo delovnih nalog, bodo na tak način delali slabše. Po drugi strani pa lahko na samoiniciativne ljudi, ki jim veliko pomeni svoboda in fleksibilnost, tak način dela deluje blagodejno in so zaradi zadovoljstva pripravljeni narediti še več kot bi sicer. Ključnega pomena je torej, da za tak način dela izberete prave ljudi, katerim je delo od doma pisano na kožo.

Možnost manjše profesionalnosti opravljanja dela

Ker zaposleni na daljavo nimajo (toliko) prostorskih in časovnih omejitev, lahko to vpliva tudi na nižjo kakovost opravljenega dela. Zaposleni, ki delo opravljajo v fizičnih pisarnah, dobijo več sprotnih navodil, pripomb in informacij, kar jim zagotavlja opravljanje nalog na način, ki se kar najbolj sklada z navodili nadrejenih. Zaposleni, ki delo opravljajo od doma, imajo bolj ohlapne smernice, kar pa lahko sicer pozitivno vpliva na kreativnost. Spet je veliko odvisno od same narave dela in značajskih lastnosti zaposlenih.

Večja možnost, da pride do nesporazumov

Pri fizičnem stiku in komunikaciji iz oči v oči poleg same vsebine pogovora zraven veliko razberemo iz neverbalne komunikacije in tona glasu. V primeru dvomov lahko stvari v trenutku razčistimo. Pri komunikaciji na daljavo zaradi odsotnosti teh elementov obstaja večja verjetnost, da katera od strani informacije narobe razume. Zaradi tega lahko pride do napak v delovnem procesu ali nepotrebnih zamer.

virtualna pisarna v ljubljani

Motnje na spletu

Delavci, ki delo opravljajo na daljavo, se večinoma poslužujejo spletnih orodij za organizacijo in opravljanje delovnega procesa. Kljub temu, da jim to zelo olajša delo pa lahko pretirana raba virtualnih orodij poveča verjetnost, da med preklapljanjem med spletnimi stranmi zaposleni najde določene zanimive teme, ki niso vezane na samo delo, kar ga zmoti in dekoncentrira.

Občutek izoliranosti

Delo od doma lahko privede tudi do občutkov izoliranosti zaradi pomanjkanja osebnih stikov z ostalimi sodelavci oziroma z ljudmi izven družinskega kroga. Ljudje, ki delajo na tak način, morajo poskrbeti za to, da si kot nadomestilo ustrezno organizirajo socialno življenje v prostem času.

Zaposleni niso deležni tolikšne prepoznavnosti in spoštovanja

Ljudje, ki delajo v fizičnih pisarnah, so bolj prepoznavni in spoštovani zaradi svojih delovnih dosežkov oziroma vsaj obstaja več možnosti, da jih nadrejeni pohvalijo in pokažejo, da cenijo njihov trud. Ker je komunikacija med vodjo in zaposlenimi na domu okrnjena in omejena zgolj na internetna orodja, lahko taki zaposleni ne čutijo dovolj spoštovanja z njihove strani za trud, ki so ga vložili v delo. Lahko dobijo občutek, da drugi ne cenijo dela, ki ga opravijo.

Za tako delo niso primerni vsi

Kot je bilo že večkrat poudarjeno, je delo od doma dobra ideja le za določen tip ljudi, ne za vse. Ljudje, ki potrebujejo le minimalno stopnjo nadzora, ki so pošteni , ki z veseljem opravljajo delo in so se sposobni držati rokov brez priganjanja, so za to delo idealni. Če nimate opravka s takimi zaposlenimi, je boljša možnost, da z delom nadaljujete v fizični pisarni.

Manjši občutki pripadnosti podjetju

Če je v podjetju duh sodelovanja, pomoči in skupne vizije zelo poudarjen in da to zaposlene žene naprej, da se še bolj trudijo pri svojih nalogah, potem lahko medsebojna dnevna interakcija še povečuje te občutke in zagon. Delavci na daljavo niso tako vpeti v sam kolektiv, zato lahko to zmanjšuje občutke pripadnosti ekipi in predanost viziji.

Vsekakor je dinamika dela v virtualni pisarni bistveno drugačna kot v fizični. Podjetnik, ki se odloča o takem načinu dela, mora pretehtati, če se tak način dela sklada z njegovo dejavnostjo, če je prava oseba za tak način dela in če bo lahko tudi druge ljudi vodil na ta daljavo. Ključnega pomena pri tem so dobre organizacijske sposobnosti, hitro prepoznavanje različnih osebnosti ljudi in zaupanje zaposlenim.

Vir: content.wisestep.com

Scroll to top