delo od doma

Prednosti in slabosti dela v virtualni pisarni – 2. del

Delo v virtualni pisarni je čedalje pogostejša oblika organizacije delovnega procesa. Gre za način dela, pri katerem zaposleni ne delajo v klasični pisarni, ampak delo opravljajo kar od doma. Že v prejšnjem članku ste si lahko prebrali nekaj o prednostih in slabostih dela v virtualni pisarni, zdaj pa sledi nadaljevanje.

Prednosti dela v virtualni pisarni – nadaljevanje

Premeščanje zaposlenih

Pri delu v klasičnih pisarnah je za vodstvo razporeditev zaposlenih po pisarnah in njihovo premeščanje lahko velik problem. Zaposlene je treba razporediti po področjih delovanja, da si lahko pomagajo med sabo. Po drugi strani se lahko pojavijo problemi, če se zaposleni, ki delajo v istem prostoru, ne ujamejo med sabo. To se lahko pozna tudi na delovni učinkovitosti. V primeru virtualne pisarne te zagate odpadejo. Vsak od zaposlenih dela od doma oziroma s kakšne druge lokacije, kjer se dobro počuti.

Povečanje števila zaposlenih ni problem

Če se vodstvo podjetja v določenem trenutku odloči, da bi zaradi povečanega obsega dela zaposlilo več oseb kot jih je sedaj, se lahko pojavi problem pomanjkanja prostora. Lahko so vse kapacitete že zasedene in bi bilo v primeru povečanja števila zaposlenih treba kupiti oziroma najeti dodatne prostore, kar lahko predstavlja znaten strošek za podjetje. Pri delu od doma omejitev glede števila zaposlenih ni. Vodstvo lahko tako odločitev sprejme brez razreševanja problemov s povečanjem površine poslovnih prostorov.

Prihranite tudi na drugih stroškov

Če zaposleni delajo v klasičnih fizičnih pisarnah, je treba le-te primerno opremiti z vsem potrebnim. Poskrbeti je treba za primerno delovno opremo, elektriko,ogrevanje, internetno povezavo, pisarniški material, tiskalnike in morebitno dodatno opremo. Pri delu v virtualni pisarni, ko zaposleni delo opravljajo od doma, je za vse to že poskrbljeno. Vsak uporablja svoje lastne pripomočke. Na ta račun lahko podjetje pomembno prihrani pri stroških in ta denar raje investira v tekoče poslovanje in nove investicije oziroma rast podjetja.

Neodvisni in profesionalni zaposleni

Tisti zaposleni, ki so uspešni pri delu od doma, imajo dobro razvite organizacijske sposobnosti in so samoiniciativni, zato uspešno sledijo postavljenim rokom. Gre za ljudi, ki jih ni treba stalno nadzorovati, ampak so dovolj odgovorni in predani delu, da so pri opravljanju obveznosti produktivni. Uspešno krmarijo med družinskimi in poslovnimi obveznostmi, saj se nahajajo v okolju, kjer imajo stike z družinskimi člani, hkrati pa opravljajo svoje delovne naloge.

Možnost zaposlitve za fizično ovirane ljudi

Invalidi in ljudje z drugimi fizičnimi ovirami, ki bi le stežka prihajali na delovno mesto v pisarno, imajo pa nekatere posebne talente in sposobnosti, ki bi zelo prav prišli podjetju, so s pomočjo virtualne pisarne lažje zaposljivi. Da se tudi tej skupini ljudi omogoči zaposlitev, je velika prednost dela od doma.

virtualna pisarna v ljubljani

Pomanjkljivosti dela v virtualni pisarni

Kot vsaka stvar pa ima tudi delo v virtualni pisarni določene pomanjkljivosti.

Zaposleni imajo manjše možnosti za napredovanje

Vodstvo zaposlenih, ki delajo od doma, ne pozna tako dobro, saj ni v stalnem stiku z njimi. Ker ne pozna toliko njihovih značajskih lastnosti in ne ve, v kolikšni meri so dobri v medsebojnih odnosih in komunikaciji, se redko odloči, da bi jim dodelilo višji položaj v podjetju. Na tak način so lahko sicer odlični zaposleni prikrajšani za možnost, da bi se jim dodelilo bolj odgovorne funkcije.

Zaposleni lahko niso dosegljivi, ko jih potrebujete

Kljub temu, da današnji časi ponujajo številne možnosti spletne komunikacije, kjer lahko vodstvo z zaposlenimi komunicira prek napisanega, govora in tudi videa, se lahko pri delu od doma zgodi, da vodja ne bo mogel v trenutku navezati stika z zaposlenim, saj ta takrat ne bo pri računalniku. Pri delu v fizični pisarni se to skoraj ne more zgoditi, saj so zaposleni ves delovni čas na zanje predvidenih mestih. Pri delu v virtualni pisarni se je dobro organizirati na način, da je vsak dan oziroma po potrebi določen nek časovni razpon, znotraj katerega naj bi bili dosegljivi vsi zaposleni. Seveda se problem še vedno pojavi pri nastanku nepričakovanih urgentnih dogodkov.

Stanke imajo lahko pomisleke o zanesljivosti podjetja

Kljub temu, da se čedalje več podjetij poslužuje dela iz virtualne pisarne in da tak koncept lahko odlično deluje za vse udeležene, se še vedno lahko pojavijo stranke, ki dvomijo o zanesljivosti podjetij, ki delo organizirajo na tak način. Lahko dvomijo o njihovi profesionalnosti in se zato raje odločijo za storitve podjetja, ki je organizirano na bolj »klasičen« način.

Pomanjkanje socialnih interakcij med zaposlenimi

Pomembna razlika med delom v virtualni in fizični pisarni je v tem, da se v fizičnih pisarnah sodelavci vsakodnevno družijo, so v stiku. Na tak način so povezave med njimi bolj močne, ustvari se nekakšno tovarištvo. To lahko pomembno pripomore k učinkovitosti opravljanja dela. Oddaljeni zaposleni ne čutijo tolikšne pripadnosti, saj so s sodelavci v stiku le prek elektronskih povezav.

Preberite si še 3. del prispevka.