virtualna pisarna

Prednosti in slabosti dela v virtualni pisarni – 1. del

Včasih je bilo opravljanje dela vezano striktno na določeno lokacijo. V današnjih časih ni več tako. Ker je s tehnološkim razvojem in razvojem telekomunikacij za opravljanje večine delovnih nalog dovolj, da imamo pred sabo računalnik in povezavo z internetom, lokacija, s katere opravljamo delo ni več tako fiksna. Seveda še vedno veliko ljudi delo opravlja v klasičnih pisarnah, se pa delež tistih, ki se odločajo za virtualno pisarno, pomembno povečuje. Če na tak način lahko dosežemo enake rezultate, kot z delom iz fizične pisarne, zakaj se torej ne bi posluževali virtualne pisarne?

Seveda virtualna pisarna ni primerna za vsakogar. Veliko je odvisno tudi od narave dela in potrebe po stalni interakciji z zaposlenimi. Tako kot pri vsem,  tudi pri virtualni pisarni obstajajo tako njene prednosti kot tudi slabosti, o čemer bomo nekaj povedali v okviru tega prispevka. Tako se boste lahko sami odločili, če bi se takega načina dela lahko posluževali v vašem primeru.

Prednosti dela v virtualni pisarni

Virtualna pisarna je okolju prijazna

Virtualna pisarna pomeni, da lahko delo opravljate iz katerekoli lokacije. Večina se odloča kar za delo od doma. Predstavljajte si svet, če bi večina ljudi delo opravljala na tak način. Ne bi več prihajalo do jutranjih in popoldanskih zastojev na cesti. Prometa bi bilo bistveno manj in bi bil enakomerno razporejen čez cel dan. Na tak način bi prihajalo tudi do bistveno manjšega onesnaževanja okolja z izpušnimi plini, kar bi pozitivno vplivalo na celotno okolje.

Povečana produktivnost

Pri delu v klasični pisarni je veliko časa porabljenega s komunikacijo med sodelavci, usklajevanjem, izmenjavami informacij. Interakcije so včasih tudi nepotrebne in moteče. Pri delu od doma se dogovori le najnujnejše, preostali čas pa se lahko koristno vloži v opravljanje dela in doseganje rezultatov. Na tak način je lahko opravljenega več dela kot sicer.

Ravnovesje med poslovnim in zasebnim življenjem

Razlog, zakaj je toliko ljudi pod stresom je v tem, ker ljudje stalno hitijo na delo in nazaj. Z delom so okupirani večino časa, pri tem pa jim le malo tega ostane za družino. To povzroča občutke nezadovoljstva z življenjem kot takim. Pri delu v virtualni pisarni se lahko organizirate po svoje, pri tem pa poskrbite, da dovolj časa preživite tudi z družinskimi člani. Več časa imate tudi zase. Ljudje, ki si vzamejo čas zase in za svojo družino, so na splošno bolj zadovoljni z življenjem. Srečni ljudje pa so tudi pri delu bolj entuziastični in uspešni.

virtualna pisarna v ljubljani

Manjša stopnja zapuščanja delovnega mesta

Ugotovljeno je bilo, da so zaposleni, katerim je omogočeno, da delajo od doma, na splošno bolj zadovoljni s svojim delom. Možnost, da bodo dali odpoved je dosti manjša kot pri običajnem delu. Za delodajalca je to seveda velik plus, saj na tak način lažje obdržijo svoje zaposlene.

Izognete se rutini

Delo v virtualni pisarni pomeni, da se lahko sami organizirate in si razporejate čas. Ne gre torej za klasični osemurni delovnik s fiksno uro prihoda in odhoda, ampak si delovne naloge razporejate po svojih željah in počutju skozi cel dan. Včasih delate več, včasih manj. Ker je delo manj rutinsko, zaposleni čutijo večjo stopnjo zadovoljstva ob njegovem opravljanju. Zato so tudi bolj produktivni in dosegajo boljše rezultate.

Boljši izkoristek pisarniških prostorov

Podjetja, ki imajo večje število zaposlenih, ki delo opravljajo od doma, potrebujejo manjšo površino delovnih prostorov, to pa pomeni pomemben prihranek pri nakupu oziroma najemu takih prostorov. Pisarne se lahko tudi izkoristi na druge načine, recimo za sestanke s strankami.

Večji nabor kandidatov

Ko podjetje zaposluje nove sodelavce, ima v primeru virtualne pisarne širši nabor izbire, saj lahko zaposli tudi ljudi, ki so zelo oddaljeni od sedeža podjetja, saj razdalja ni ovira. Na tak način lahko poseže po bolj kvalitetnemu kadru, kar seveda pozitivno vpliva na uspešnost podjetja.

Prihranek na času

Vsi vemo, koliko časa lahko vzame jutranja in popoldanska vožnja na delovno mesto in nazaj. Tudi če delovno mesto ni tako daleč od našega doma, lahko zaradi zastojev na cesti porabimo na dan velik delež dragocenega časa. Pri delu od doma se temu izognemo. Čas, ki bi ga sicer izgubili na cesti, raje vložimo v opravljanje dela ali ga namenimo počitku.

Dobra odločitev za start-upe in majhna podjetja

Virtualna pisarna je še posebej priročna za manjša podjetja, saj je zaradi manjšega števila zaposlenih organizacija dela od doma lažja. Poleg tega pa velikokrat novonastala podjetja nimajo dovolj finančnih sredstev, da bi si lahko privoščila najem fizičnih pisarn ali celo njihov nakup. Odločitev za virtualno pisarno je v tem primeru več kot dobrodošla, saj podjetje prihrani pomemben del sredstev, ki jih nato lahko vloži v razvoj in rast podjetja. Na tak način bolj uspešno posluje in hitreje dosega želeno rast. Marsikatero novonastalo podjetje lahko zaradi takega načina dela sploh preživi.

Prednosti in slabosti dela v virtualni pisarni – 2. del