POZOR: Smo SPOT točka! Pri nas lahko uredite tudi spremembo sedeža!
+386 (0)30 708 807
[email protected]

Prednosti izstavljanja e računov

Nobenega dvoma ni, da se tudi podjetništvo vse bolj seli na splet. Poslovanje v veliki meri že poteka v digitalni obliki, nič pa ne kaže na to, da bi se ta trend v prihodnje spremenil. Za podjetnike to lahko predstavlja zamudno opravilo, lahko pa tudi dobrodošlo priložnost – digitalizacija namreč prinaša kar nekaj prednosti. Posebej koristni so v tem oziru e-računi, ki lahko močno razbremenijo podjetnike. V primerjavi z računi, ki se pošiljajo v tiskani obliki po navadni pošti, imajo izstavljanje e računov kar nekaj prednosti:

  • Nižji stroški. Na prvem mestu moramo vsekakor izpostaviti ugodno ceno elektronskega poslovanja, ki se izkaže tudi pri računih. Eračuni odpravijo zahtevo po tiskanju in pošiljanju računov, s tem pa seveda tudi stroške, ki so povezani s tem – stroški papirja, tiskanja in pošiljanja, v končni fazi pa tudi stroški vzdrževanja tiskalnikov, stroški dela in podobno.
  • Preskok s tiskanih računov na elektronske sicer pomeni nekaj dodatnega dela, dolgoročno pa je uporaba elektronskih računov bolj enostavna. Ne zahteva namreč dela s knjiženjem, večina postopkov je avtomatiziranih, prav tako odpravi že omenjeno potrebo po tiskanju in pošiljanju.
  • Hitrost in varnost. Poslovanje z elektronskimi računi je v vseh pogledih hitro, saj ne bo zamud pri dostavljanju računa plačniku, kot tudi ne pri knjiženju. Tudi varnost pri tovrstnem poslovanju je neoporečna.
  • Varčnost in skrb za okolje. Z uporabo elektronskih računov naredite tudi nekaj dobrega za okolje – prispevate k zmanjšanju potrebe po tiskanju, kar prihrani barvo in papir, bistveno pa zmanjša tudi količino proizvedenih odpadkov.

Izstavljanje e računov pa zahteva nekaj pozornosti, preden postane povsem domače. Upoštevati je treba določene postopke in predpise, tudi elektronski računi pa morajo biti seveda opremljeni z vsemi potrebnimi informacijami. Poleg tega elektronsko izdajanje računov obsega več možnosti – s pojmom eračuni se včasih označuje samo elektronske račune, ki se izdajajo preko storitve Uprave za javna plačila, včasih pa vse račune v digitalni obliki. Zgornje prednosti veljajo v obeh primerih.

Scroll to top