Poslovni račun – vam eden zadošča?

Če v Sloveniji ustanovite podjetje, morate imeti v Sloveniji tudi odprt poslovni račun, ki velja za vašega primarnega in preko katerega naj bi potekalo poslovanje, povezano z vsemi aktivnostmi v Sloveniji. Poleg primarnega se lahko odločite še za odprtje dodatnih poslovnih računov pri različnih bankah. Kdaj je to smiselno?

Razlike med poslovnimi računi

Če imate več poslovnih računov, je to lahko prednost za vaše stranke – vsaka lahko plačuje na račun pri banki, ki jo uporablja tudi sama, kar pomeni, da gre tako rekoč za interno poslovanje znotraj banke in so stroški manjši.

Odločitev za več poslovnih računov se vam izplača tudi takrat, kadar so med bankami večje razlike glede cenikov. Pri eni se vam bolj izplača notranji promet, pri drugi so veliko bolj ugodna nakazila v tujino ali podobno.

Različni poslovni računi lahko prav tako pomagajo, da se znotraj vašega podjetja ločuje vodenje financ – plačila za nakupe preko spletne trgovine gredo na eno banko, plačila v fizični trgovini na drugo. Na eno gre vse iz vaše gostinske dejavnosti, na drugo vse iz vaše dejavnosti prodaje surovin in pripomočkov za peko …

Dodaten poslovni račun se zelo pogosto odpre tudi takrat, kadar steče kakšno novo sodelovanje, na primer poseben evropski projekt, sodelovanje na nekem projektu z drugim podjetjem kot soinvestitorjem, kadar se potrebuje večje posojilo za investicije …
Razlogov za več poslovnih računov je torej kar nekaj, vsekakor pa se za tak korak odločimo le, če je resnično utemeljen in potreben. Če bo dodaten račun pomenil zgolj dodatne stroške za vodenje računa, potem se zanj nikakor ne odločite.

Sicer pa bistveno zagotovo ni to, koliko poslovnih računov imate – tudi tu namreč velja, da je kvaliteta pomembnejša od kvantitete. Raje si zagotovite dobro banko, kjer bodo imeli za vas in vaše podjetje posluh in se bodo trudili, da vam ustrežejo.