Poslovni račun – enostavno in pregledno poslovanje

Podjetja morajo imeti odprt poslovni račun. Ta jim namreč omogoča, da lahko preprosto in hitro izvajajo posamezne plačilne storitve. Izberejo pa si takega, ki najbolje ustreza njihovemu načinu poslovanja.

Poslovni račun – nekaj najosnovnejših lastnosti

Tovrstni račun torej omogoča kakovostno izvajanje plačilnih sredstev tako na domačem trgu kot tudi v tujini. Gre za večvalutni račun, ki  ponavadi vključuje brezplačno izdajo dveh poslovnih kartic. Omogoča tudi uporabo poslovne spletne banke. Je osnova za uporabo večine drugih bančnih storitev. Hkrati pa ponuja možnosti koriščenja ugodnosti iz raznovrstnih paketov, ki jih za njih ponudi izbrana banka, na kateri poslovni račun podjetniki odprejo.

V ospredju so tako brezhibna izvedba plačilnih transakcij, stalna podpora bančnega svetovalca, široka paleta dodatnih storitev ter širok nabor cenovnih ugodnosti.

Kako vemo, katera banka je najboljša za nas?

Seveda se vsak podjetnik na začetku vpraša, katera banka bi mu lahko ponudila najboljše možnosti. Moramo omeniti, da ogromnih razlik med bankami pravzaprav ni, vsaj kar se tiče dnevnega poslovanja. Ve pa se, da razlike vendarle obstajajo. Predvsem se kažejo v ceni, fleksibilnosti banke ter tudi v sitemu e-bančništva. Slednje nam namreč lahko močno olajša poslovanje. Omogočajo ga prav vse banke v naši državi. Tovrstno poslovanje omogočajo vse programski vmesniki. Ločimo pa dve vrsti vmesnikov. To so lahko programi, ki delujejo preko spleta ali na je to kar namizni sistem.

Veliko bank torej ponuja podjetnikom programe, ki delujejo preko spleta, nekatere pa uporabljajo splošno razširjen program podjetja Halcom. Za to poslovanje podjetniki potrebujejo pametno kartico ter program za delo s certifikati.

Poslovni račun in postopek njegovega odpiranja

Najprej si poglejmo postopek pri odpiranju poslovnega računa za s. p. Najprej mora podjetnik obiskati VEM točko. Tam izpolni obrazec ter pridobi akt o ustanovitvi. Nato se napoti na izbrano banko in odpre poslovni račun. Ta se odpre po tem, ko se opravi registracija podjetja. S sklepom se nato podjetnik odpravi na banko, ki mu določi skrbnika računa, ta pa mu pomaga izpolniti vlogo za odprtje poslovnega računa.

Postopek odpiranja poslovnega računa pri d. o. o. pa je malce drugačen. Podjetnik prav tako obišče VEM točko in tam napravi akt o ustanovitvi svojega podjetja. Nato se odpravi na izbrano banko in vplača osnovni kapital. Podjetnik se vrne na VEM točko, kjer se opravi vpis v sodni ter tudi poslovni register. Sledi še preoblikovanje depozitnega računa v poslovni račun na banki.