Opravljanje dejavnosti v večstanovanjski stavbi

Podjetnik lahko svojo dejavnost opravlja v večstanovanjski stavbi, vendar mora pri tem izpolnjevati nekaj pogojev. Čemu mora ugoditi, če želi imeti pisarno ali poslovni prostor v svojem stanovanju, lahko preberete v nadaljevanju.

Kako lahko podjetnik uporablja poslovni prostor v stanovanju?

Posameznik lahko opravlja dejavnost v prostorih večstanovanjskega stanovanja, če s svojo dejavnostjo ne moti sostanovalcev, z dejavnostjo ne preobremenjuje električne in toplotne energije ter ne povzroča drugih prevelikih obremenitev skupnega objekta.

Poslovni prostor podjetnika je lahko samo v enem delu stanovanja. Lahko je ločen prostor ali skupek ločenih prostorov, nikakor pa to ne sme biti celotno stanovanje, saj bi s tem spremenil osnovni namen stanovanja, ki je prebivanje, v poslovno stanovanje. To je nelegalno. Tudi v praksi se dogaja, da podjetniki nekatere prostore prijavljajo kot bivanjske, čeprav živijo nekje drugje, v teh prostorih pa opravljajo le poslovno dejavnost.

Podjetnik mora pridobiti soglasje sostanovalcev

Če želi posameznik prijaviti pisarno oziroma poslovni prostor v svojem stanovanju, mora o tem seznaniti sostanovalce, ki se morajo s tem v večinskem deležu strinjati. Strinjati se morajo vsi sosedje, torej lastniki stanovanj, katerih zidovi in stropi in tla se stikajo s stanovanjem in vsega skupaj 75 odstotkov vseh prebivalcev stanovanjskega objekta.

Kaj če ne more pridobiti soglasja sostanovalcev?

V zakonodaji ni ničesar zapisano, katerih alternativ se podjetnik lahko loti, če ne more pridobiti dovoljenje vseh sostanovalcev. Lahko se obrne na sodišče, kjer pa ni nobene sodne podlage in zagotovila, da bo po pritožbi dovoljenje lahko dobil.

Virtualna pisarna ne potrebuje dovoljenja

Če ne morete pridobiti dovoljenja za opravljanje posla v vašem stanovanju, lahko najamete virtualno pisarno. S tem ne potrebujete prav nobenega dovoljenja, posel pa lahko kljub temu opravljate v svojem stanovanju. To je popolnoma dovoljena praksa, morate pa pri tem upoštevati, da izpolnjujete pogoje, ki smo jih našteli na začetku. Torej da ne motite sostanovalcev, ne preobremenjuje električne in toplotne energije in ne povzročate ostalih večjih obremenitev.