Napotki za ravnanje z zaposlenimi na daljavo

V zadnjih letih se čedalje bolj veča delež tistih zaposlenih, ki svoje delo opravljajo na daljavo, od doma. Delodajalcu tak način olajša izbiro kandidatov, saj se mu pri njihovem iskanju ni treba omejiti le na tiste iz bližnjih krajev, ampak lahko na daljavo zaposli tudi nekoga z drugega konca sveta. Vseeno pa tak način dela zahteva nekoliko drugačen pristop kot standardna oblika dela v pisarni.

Navodila v pisni obliki

Nujno je, da pred začetkom dela zaposlenemu na daljavo posredujete natančen opis dela, ki ga bo opravljal, navodila, kaj se od njega pričakuje in do katerih rokov naj izpolni obveznosti. Zaradi odsotnosti osebnega stika morajo biti navodila nedvoumno in zelo natančno opredeljena.

Stalni stik

Pomembno je, da ohranjate stalni stik z zaposlenimi. Če se le da, omogočite medsebojno komunikacijo med vsemi zaposlenimi na daljavo in med drugimi sodelavci v podjetju. Drugače se lahko zaposleni počutijo dislocirane od dogajanja v podjetju. Če obstaja možnost, je dobro na vsake toliko organizirati srečanje vseh v živo.

Uporaba videa

Videokonferenca je uporabno orodje za komuniciranje s sodelavci na daljavo. Omogočite, da bodo lahko vsi sodelovali v njej, da imajo nameščeno ustrezno opremo. Preko kamere lahko predstavite tudi ostale zaposlene, ki delajo v podjetju. Tako bo komunikacija lažja, zaposleni pa se bodo čutili bolj povezani med sabo.

Previdnost pri zaposlovanju

Čeprav obstajajo ljudje, ki jim je delo na daljavo pisano na kožo, pa niso vsi primerni za tak način dela. Večina ljudi je bolj učinkovita, če dela v pisarni. Za zaposlene na daljavo so primerni tisti, ki so dovolj samoiniciativni in si znajo sami razporejati delovni čas. Potencialne kandidate lahko preverite z raznimi psihološkimi testi, da ugotovite, če so iz pravega testa za to delo.

Projektni manager

Projektni manager je tisti, ki ima čez organizacijo dela in skrbi za to, da so vse naloge izpolnjene v predvidenih rokih. Če zaposlujete ljudi na daljavo, je nujno, da imate zaposleno tudi osebo, ki ima nadzor nad opravljanjem njihovega dela.

Skrb za doslednost

Delo od doma ne zahteva urnika od 8h do 16h. Zaposleni ima določeno fleksibilnost pri razporejanju časa, ki ga bo namenil delu. Pomembno je, da je delo opravljeno do določenih rokov. Vseeno pa je v primeru potrebe po medsebojnem sodelovanju med zaposlenimi v podjetju in na domu nujno, da določite ure v dnevu, ko morajo biti zaposleni na daljavo dosegljivi za morebitno pomoč in vprašanja.

Vir: inc.com