Knjiga vezanih računov je nujna, če ne uporabljamo davčne blagajne

Vezana knjiga računov je konec januarja nadomestila t. i. obrazce paragonskih blokov. Njeno uporabo določa Zakon o davčnem postopku, Pravilnik o vsebini, obliki ter načinu potrjevanja vezane knjige računov pa torej določa vsebino, obliko ter način potrjevanja. Račun iz vezane knjige računov je potrebno izdati v primeru izdaje računov, ki so delno ali pa v celoti plačani z gotovino.

Kje pa lahko kupimo vezano knjigo računov?

Vezana knjiga računov se lahko kupi v knjigarnah ali pa na kateremkoli davčnem uradu. Preden pa izdamo prvi račun, moramo knjigo vezanih računov potrditi tudi pri finančni upravi. To lahko naredimo tudi na enostaven način, in sicer preko portala eDavki, in sicer tako da vpišemo serijsko številko vezane knjige računov.

Vedeti moramo, da se izdaja računa pri gotovinskem poslovanju brez uporabe vezane knjige računov, razen če seveda uporabljamo davčno blagajno, smatra kot zelo težek prekršek. Prekršek je tako sankcioniran z globo, ki je od 3.000 do 10.000 evrov za posameznika oziroma 20.000 do 70.000 za samostojnega podjetnika posameznika. Kazni pa so lahko še večje.

Vsaka knjiga vezanih računov je sestavljena iz platnic in knjižnega bloka v velikosti 210 x 148 mm in vsebuje 3 x 50 samokopirnih listov oziroma 50 setov obrazcev računov. Vsaka knjiga vezanih računov ima tudi svojo serijsko številko, ki pa je odtisnjena v spodnjem desnem kotu na vsakem obrazcu računa v knjižnem bloku.

Na koncu pa dodajamo še nekaj, česar marsikateri izmed nas ne ve.

Zapomnimo si torej: Iz knjige vezanih računov je treba izdati račun tudi v primeru, če je račun samo delno plačan z gotovino.

Preden torej začnemo uporabljati knjigo vezanih računov, se je potrebno natančno pozanimati, kako moramo pravilno ravnati z njo. Prebrati si moramo torej vsa pravila v povezavi z njo in se ravnati po njih.