POZOR: Smo SPOT točka! Pri nas lahko uredite tudi spremembo sedeža!
+386 (0)30 708 807
[email protected]
kako-zasluziti-z-investicijami

Kako zaslužiti z različnimi investicijami?

Verjetno ste se tudi sami že večkrat vprašali, kako zaslužiti z investicijami, saj je na trgu veliko naložbenih možnosti, med katerimi je včasih težko izbrati. Bančni produkti, obveznice, delnice in različni skladi imajo določene zakonitosti, dejavnike tveganja ter svoje prednosti in slabosti.

Pri izbiri ustrezne naložbe za vaše potrebe, si je naprej potrebno zastaviti določena vprašanja. Ali načrtujete kratkoročne ali dolgoročne naložbe, kakšno donosnost pričakujete, koliko tveganja ste pripravljeni prevzeti ter koliko sredstev imate na voljo. Pri tem so nekatere investicijske možnosti nekoliko bolj zapletene od drugih, za kar boste morda potrebovali nasvet strokovnjaka, ki vas bo usmerjal. V nadaljevanju pa predstavljamo štiri najbolj razširjene naložbe.

Naložbe v lastniške delnice in delniške vzajemne sklade

Ko investirate sredstva v delnice, pravzaprav postanete eden izmed malih lastnikov podjetja, zato delnicam pravimo tudi lastniške delnice. Zaslužek z delnicami je odvisen od finančnega uspeha podjetja, vrste delnic, trenutnega stanja na borzi in drugih dejavnikov. Prav zaradi nepredvidljivosti svetovnih trgov, delnice spadajo pod bolj tvegane investicije, še posebej, če so kratkoročnega značaja.

Kako zaslužiti z investicijami v obveznice?

Obveznica je posojilo, v katero investitor veže sredstva, pri čemer so posojila namenjena podjetjem, vladi ali drugi organizaciji. V zameno za to, vlagatelj zasluži z obrestmi v določenem roku ter izplačilom glavnice na datum zapadlosti obveznice. Na trgu obstajajo različne vrste obveznic in vzajemnih skladov.

Ko investirate sredstva v obveznice in vzajemne sklade, se soočate s tveganjem, da bi lahko izgubili vložena sredstva, še posebej, če ste kupili posamezno obveznico in jo želite ali morate prodati, še preden le-ta zapade. Tako kot nihajo cene delniških skladov, sočasno nihajo tudi cene vzajemnih skladov obveznic.

Investicije v različne bančne produkte

Depoziti v bankah nudijo likvidnost, kar olajšuje dostop do sredstev na varčevalnih ali depozitnih računih. Pri tem pa je zaslužek z obrestnimi merami precej nižji kot zaslužek z obrestmi merami in ustvarjenimi donosi pri drugih investicijskih možnostih. Banke običajno ponujajo investicije, kot so:

  • Varčevalni oziroma zavarovani depozitni račun
  • Depozitni računi denarnega trga

Kako zaslužiti z investicijami v zavarovana posojila?

Investicije na platformah za množično investiranje delujejo na načelu medsebojnega posojanja denarja, kjer vlagatelji financirajo posojila in v zameno pridobivajo obresti. Pri tem si investitorji lahko ogledajo različne bonitetne ocene posojilojemalcev in se na podlagi le-teh odločijo, v katera zavarovana posojila želijo investirati. Ta naložbena možnost je po izboru izkušenih vlagateljev pravi odgovor na vprašanje, kako zaslužiti z investicijami, saj se letni donosi posamezne naložbe v posojilo gibljejo med 5 in 12 odstotki.

Scroll to top