kako upravljati s financami

Kako uspešno upravljati z denarjem?

Verjetno bi si marsikdo želel slišati magično formulo, kako se ravnati, da ne bi imeli nikoli več finančnih problemov. To verjetno ni realistično pričakovati. Vseeno pa vam lahko na tem področju veliko pomaga, če upoštevate nekaj preprostih nasvetov. S temi napotki si boste pomagali, da boste lažje upravljali z denarjem in več prihranili.

Definirajte vaše finančne cilje

Pomembno je, da točno definirate vaše finančne načrte za prihodnost in vse aktivnosti upravljanja s financami načrtujete čim prej. Si želite privoščiti drago potovanje po eksotičnih krajih? Razmišljate o nakupu nečesa vrednega? Se želite čim prej upokojiti? Ko boste točno specificirali, kaj želite doseči, boste lažje definirali korake, kako boste to dosegli. Cilji za prihodnost so uresničljivi, če boste že zdaj začeli delati vse, da bi prišlo do njihovih uresničenj.

Ko ste enkrat napisali vse finančne cilje, ki jih v prihodnje nameravate doseči, jih razporedite po pomembnosti. Tako boste lahko največ energije vložile v tiste, ki so največjega pomena za vas. Lahko jih tudi oštevilčite po vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega.

Razlikujte med dolgoročnimi in kratkoročnimi cilji. Dolgoročni cilji so se izkopati iz dolgovov, si zgraditi hišo itd. Med kratkoročne cilje pa sodijo akcije, ki so potrebne, da boste dolgoročne cilje uresničili. Kratkoročni cilji so tako lahko zmanjšanje odhodkov, povečanje prihodkov itd.

Sestavite finančni načrt

Finančni načrt je nuja, če želite dosegati postavljene cilje. Načrt je lahko sestavljen iz številnih korakov. Prvi korak je lahko minimalizirati mesečne odhodke, drugi pa to, da se izkopljete iz dolga.

Enkrat ko ste se držali postavljenega načrta za nekaj časa, lahko po določenem času ugotovite, da ste se rešili dolga. Takrat je čas, da se začnete približevati naslednjim finančnim ciljem, ki ste si jih postavili.

V celotnem procesu je pomembno, da se vedno zavedate, kakšne so vaše prioritete. Ves čas se osredotočajte na dolgoročne načrte. Pri tem pa ne pozabite na vse korake, ki jih morate osvojiti, da bi jih dosegli. Ko boste imeli pred sabo jasne finančne načrte, svoji odločitev ne boste več sprejemali na podlagi strahu, ampak boste imeli nadzor nad situacijo.

Ko sestavljate finančni načrt, ne pozabite na naslednje

  • ključ do vašega uspeha je vaš “budget”. Gre za orodje, prek katerega boste lahko uresničili svoje finančne cilje;
  • stalno se morate osredotočati na svoje dolgoročne cilje, da jih boste nekoč lahko dosegli;
  • ključ do finančnega uspeha in do zmanjševanja stresa je v tem, da si ustvarite kupček za posebne primere.

Osredotočite se na “budget”

Kot smo že poudarili je ključ v tem, da si ustvarite načrt, koliko boste zapravili in koliko prihranili. Bodite čim bolj natančni, ko določate, koliko boste zapravili za kaj. Čim boste imeli načrt, boste imeli stvari bolj pod kontrolo. Tako boste pred vsakim odhodkom dobro premislili, če boste nekaj kupili. Dobro je, da načrt naredite na podlagi stanja iz preteklosti. Ko boste imeli vpogled v to, kaj od tega, za kar običajno zapravite, lahko izpustite iz seznama, boste to lahko s pridom izkoristili tudi v prihodnje.

Pomembno je, da se sproti nagradite, ko vam uspe doseči nek mejnik, ki ste si ga postavili. Pohvalite se, ko vas uspe odplačati dolg ali pa ko ste zbrali dovolj denarja, da si boste lahko privoščili nekaj, kar ste si že dolgo želeli.

Če ste poročeni, je pomembno, da se uresničevanja finančnih ciljev lotite skupaj s partnerjem. Pomembno je, da nakupe načrtujete vnaprej. Tako obstaja manjša verjetnost, da se boste pregrešili.

Odplačevanje dolgov

Dolgovi so veliko breme. Če morate odplačati kakšen dolg, naj vam bo to, da zberete denar zanj, prioriteta. Tega se lahko lotite na naslednji način. Vsakič, ko ste se vzdržali nekega nakupa, po katerem bi sicer posegli, lahko denar, ki ste ga obdržali, položite na kupček, ki bo služil odpačilu dolga. Najprej odplačajte najbolj pereč dolg, potem pa se pomikajte k tistim, ki niso taka prioriteta. Enkrat ko se dolgov znebite, si zaobljubite, da jih ne boste več ustvarjali. Vedno imejte na zalogi kupček denarja, ki vam bo pomagal pokriti nepričakovane storške.

Nekaj napotkov, kako čim prej odplačati dolg

  • Če je možno, si poiščite dodatno delo, ki vam bo prineslo ekstra prihodke;
  • Prebrskajte med stvarmi, ki jih imate doma. Stvari, ki jih ne rabite več, pa so še uporabne, skušajte prodati komu, ki bi mu prišle prav;
  • Razmislite, na katerih področjih bi lahko znižali izdatke.

Naj vas ne bo strah prositi za nasvet

Ko enkrat prihranite solidno vsoto denarja, ki bi jo radi oplemenitili, se posvetujte s katerim od finančnih svetovalcev. Kakovosten strokovnjak na tem področju vas bo opremil z vsemi potrebnimi informacijami. Predstavil vam bo priložnosti, ki jih je vredno zagrabiti, ter nevarnosti, če te obstajajo pri posameznih odločitvah. Pozanimajte se torej, kje bi lahko našli takega človeka, ki je opremljen z vsem porebnim znanjem in vam bo lahko nudil kar najbolj kakovostne napotke.

Vir: thebalance.com