izterjava terjatev

Kako uspešno izterjati svoj dolg?

Nihče se noče znajti v situaciji, ko ne bi dobil nazaj svojega denarja. Ko je v igri denar, lahko zelo hitro nastanejo neprijetnosti, če nastale obveznosti niso pravočasno poravnane. Nesoglasja, prepiri, sovraštvo ipd. utegnejo prav zaradi denarja uničiti vsa, do sedaj stkana prijateljstva in poslovne odnose. Dolgovi imajo torej lahko daljnosežne, globoke posledice.

Če pride do tega, da dolžniki zamujajo s plačilom svojih obveznosti, običajno pride do izterjave terjatev. V sodobnem času je izterjava terjatev vedno bolj peroč problem. Veliko ljudi se zato ukvarja z vprašanjem, kako uspešno izterjati dolg. To je zelo občutljivo področje, saj so povsod zaželeni čisti in prijazni poslovni odnosi. Zato je pomembno, da poteka preudarno in ne preveč agresivno. Razen ko je mogoče do denarja priti samo na ta način.

Vrste izterjave terjatev

Kako izbrati način izterjave, da bodo posledice, ki jih bo izterjava terjatev prinesla, čim bolj mile? Če je za upnika zelo pomembno tudi nadaljnje poslovanje z dolžniki, je zagotovo najboljše pristopiti miroljubno in neškodljivo. Najbolj pogosti načini izterjave so pisni oziroma plačilni opomini, opomini po elektronski pošti, telefonska izterjava preko telefonskega klica, osebna izterjava, kompenzacija, faktoring, cesija, izterjava dolga preko sodišča (izvršba). Izoblikovala so se profesionalna podjetja, ki poskrbijo, da bo dolg poplačan na hiter in učinkovit način. Poznajo namreč prave prijeme, kako pristopiti do dolžnika, da bo ta v najkrajšem možnem času poravnal vse svoje obveznosti. Ključno je torej, da se z naborom informacij o tem, kako poskrbeti, da bo izterjava dolga uspešna, izbere pravi način. Na primer obrne se na tisto profesionalno podjetje, ki kvalitetno, hitro in cenovno ugodno pomaga, da se pride do poplačila dolgovanega zneska. Gre za zelo premišljeno in učinkovito metodo izterjave dolga. Tovrstna izterjava terjatev je časovno ugodnejša, pričakovati je treba plačilo na obroke. Taki načini so za dolžnika precej prijaznejši, saj ga bodo v primeru upnikovega uspeha na sodišču zadeli tudi visoki sodni stroški.

Kot najbolj učinkovit način se običajno izkaže izterjava preko telefona. Ko pa je gotovo, da niti na ta način dolžnik ne namerava povrniti dolgovanega denarja, pride na vrsto sodišče. Sprožiti je treba sodno izterjavo dolga preko izvršbe. Če si želimo s svojimi strankami ohraniti prijazne poslovne odnose, je najboljše, da opustimo pot na sodišče in se lotimo izvensodne izterjave terjatev.

Glede na situacijo, ki je nastala v nekem konkretnem primeru, se presodi, kateri način bo za nastali konkreten primer za upnika in dolžnika najbolj primeren.