Kako se lotiti organizacije svojih financ?

Finance so področje, ki marsikomu vzbuja nelagodje in neprijetne občutke. Vendar pa ni treba, da je tako. Ne glede na to, koliko zaslužite, lahko z dobro organizacijo pridete skozi mesec in morda še kaj privarčujete. Poleg tega pa obstajajo tudi možnosti, kako si povečati prihodke.

Naredite pregled nad prihodki in odhodki

Da bi lahko karkoli spremenili in organizirali drugače, je prvi pogoj, da najprej dobite vpogled v vaše sedanje finančne navade. Za vsaj 3 mesece si naredite pregled svojega finančnega stanja. Pri tem opredelite, kolikšni so vaši skupni mesečni prihodki in skupni mesečni odhodki. Vaš cilj naj bi bil, da mesečni odhodki ne presegajo prihodkov. Seveda je smiselno imeti večje prihodke in preostanek denarja nameniti varčevanju glede na vaše finančne zmogljivosti.

Potem pa preverite še odhodke. Razvrstite jih v ustrezne kategorije. Tako v prvo kategorijo uvrstite odhodke, ki so neizogibni, mesečne stroške, ki jih imate s tem, da preživite. Sem spadajo najemnina stanovanja, kredit, stroški vode in elektrike, stroški hrane in drugih rednih storitev, ki se jih poslužujete in so neizogibne. V drugo kategorijo razvrstite stroške, ki bi se jim potencialno lahko tudi izognili oziroma vam ne predstavljajo življenjske nuje.

Te stroške razvrstite v kategorije, glede na to, kakšen je vir njihovega nastanka. Lahko gre za nakupe nekih dodatnih izdelkov, storitev. Mogoče za stroške, ki jih imate s hobiji in prostočasnimi aktrivnostmi, stroški, ki nastanejo zaradi druženja z drugimi ljudmi in drugo. Vsak zase najbolje ve, katere kategorije so najbolj smiselne.

Kako izboljšati razmerje med prihodki in stroški?

Kaj ste torej ugotovili na podlagi pregleda stanja? Kaj lahko naredite za to, da bi nekoliko oklestili stroške? Seveda je super in prav, da si poleg osnovnih stroškov privoščite še druge stvari, ki vam lajšajo in lepšajo življenje. Vendar je pri tem bistvenega pomena zmernost in to, da izhajate iz razpoložljivega stanja.

Mogoče boste pri pregledu ugotovili, da veliko denarja zapravite za kosila v restavracijah. Čeprav vam veliko pomeni, da jeste zunaj, mogoče lahko zmanjšate število obrokov na mesec. Če ste ugotovili, da imate veliko stroškov z bencinom, je lahko dobra odločitev, če se odločite za vožnjo s kolesa do lokacij, ki niso preveč oddaljene od vašega doma.

Bistvo pregleda je torej, da dobite vpogled v vaše finančne navade, ugotovite, kje bi bilo možno kaj popraviti in naredite načrt za naprej. Že majhne poteze lahko obrodijo velike rezultate in vam omogočajo višje prihranke na dolgi rok.

Povišajte prihodke

Seveda pa ne gre le za zmanjšanje stroškov. Lahko da enostavno ne morete ali ne želite zmnajšati nobenih izdatkov, želite pa si več denarja. Tudi na tej strani se da kaj narediti, čeprav mogoče tega trenutno ne vidite. Lahko začnete oprezati za delovnimi mesti, na katerih bi lahko opravljali podobna dela, ampak bili za to bolje plačani. Če te možnosti nimate, se je smiselno odločiti za kakšno dodano delo, ki bi vam lahko prineslo dodatne prihodke.

Lahko se ponudite za opravljanje gospodinjskih opravil na domu in s tem nekaj zaslužite. Mogoče za varstvo otrok ali delo na vrtu. Premislite, kaj radi počnete in kaj znate in začnite iskati možnosti.

Razmislite tudi o tem, če se vam mogoče v stanovanju ne nabirajo stvari, ki jih v bistvu ne potrebujete. Imate mogoče kakšna še dobro ohranjena oblačila ali obutev, ki ne služijo več svojemu namenu? Imate kakšen kos nakita, ki ga ne boste pogrešali ali pa pohištvo, ki vam jemlje prostor pa nima pravega namena? S prodajo rabljenih stvari lahko prislužite nekaj dodatnega denarja, kar vam lahko pride zelo prav pri izboljšanju vašega finančnega stanja.

Bodite torej inovativni, iščite različne možnosti. Zagotovo boste na tak način prišli do rešitve, da si zvišate prihodke, če veste, da bi vam to zelo prav prišlo.