zaposleni

Kako reševati konflikte v podjetju?

Pri delu v ekipi slej ali prej pride do nesporazumov in konfliktov. Gre za to, da vsak človek razmišlja in deluje na nekoliko drugačen način. Dostikrat so lahko določena dejanja za nekoga nekaj normalnega, medtem ko je za drugo stran lahko neka nesprejemljivo. Ne glede na to, zakaj pride do določenega konflikta, je pomembno, da v podjetju vlada odprta komunikacija. Le tako se bo lahko vse nejasnosti pravočasno razrešilo. Tako ne bo prihajalo do zamer, ampak se bo vsaka stran potrudila razumeti drugo in se ji nekoliko približati pri njenih zahtevah.

Treba je tudi vedeti, da so konflikti, ki nastanejo zaradi drugačnih pogledov na poslovanje podjetja lahko nekaj pozitivnega. Če jih znamo konstruktivno reševati, potem se lahko iz tega v končni fazi rodijo neke zelo dobre ideje. Dostikrat se lahko zgodi, da podjetje nekaj let posluje po ustaljenem postopku in najde se lahko oseba, ki stvar vidi iz drugačne perspektive in si želi nekaj spremeniti. Ljudje pa smo po naravi taki, da se spremembam upiramo.

Po drugi strani so konflikti tudi priložnost za učenje o naših sodelavcih. Naučijo nas nekaj o drugih. Ko jih razrešimo, se lahko zaradi tega, ker smo povedali, kaj nas moti, odnos povzdigne na višje ravni. To lahko pozitivno vpliva na odnose med sodelavci.

Funkcija šefa pri konfliktih med zaposlenimi

Šef naj bi bil tisti, ki naj bi skrbel za dobre odnose v podjetju med vsemi. Vendar pa večje kot je podjetje in več kot je zaposlenih, težje je vedeti, kaj vse se dogaja med zaposlenimi. Če je le možno, naj konflikte skušata rešita osebi, ki sta vanj neposredno vpleteni. To je možno zgolj z odprtim pogovorom. Pri tem mora vsaka od njiju predstaviti svoje stališče in razložiti, kakšni so razlogi za njena dejanja in kako vidi dejanja druge osebe. Če bo šlo za konstruktiven pogovor brez povišanega glasu in zamer, obstaja velika verjetnost, da se bosta obse strani nekoliko bolj približali ena drugi. Na tak način boste lahko zgadili situacijo in se ena od druge naučili kaj za naprej.

Včasih pa se dve osebi preprosto ne moreta zmeniti med sabo. V tem primeru je smiselno, da pristopi oseba, ki lahko situacijo vidi na bolj nevtralen način. Glede na to, da je vodji v interesu, da se zaposleni med seboj razumejo in ne izgubljajo nepotrebno energije s takimi stvarmi, je smiselno, da je on tisti, ki vskoči.

Pri tem je pomembno, da si vzame čas za to, da sliši obe plati zgodbe. Tako naj bi na sestanek povabil najprej eno in nato drugo osebo. Na tak način si lahko ustvari sliko, kaj se je pravzaprav zgodilo. Pri tem lahko zavzame določeno stališče in dobi jasen vpogled, kje je prišlo do šuma v komunikaciji. Pri tem pa je pomembno, da ni pristranski, ampak si prizadeva za razrešitev situacije za oba zaposlena. Lahko je tisti, ki da predlog, kako naj bi se situacijo razrešilo. Nato pa se zaposlena sama dobita na sestanku in zgladita spor. Druga opcija je, da se jima pri sestanku pridruži šef in njen pogovor poteka v njuni prisotnosti. Tako jima lahko pomaga, da bosta umirila čustva in našla skupno pot.

Spodbujajte k izražanju mnenj, vendar naj ta ne bodo osebna

Pomembno je, da kot šef spodbujate odprto razpravo. pri tem seveda lahko pride tudi do različnih mnenj med sodelavci. Kot smo prej povedali, ni nujno, da so konflikti nekaj slabega. Kot rezultat njih se lahko pokaže neka dobra poslovna ideja, ki jo lahko implementiramo v nadaljnjo poslovanje. Vseeno pa je treba narediti vse, kar je v vaši moči, da se konflikti ne bi razvili v žalitve na osebni ravni. Lahko damo mnenje, da nek predlog mogoče ni najboljši, žaljenje osebnostnih lastnosti zaposlenih pa je nekaj, kar ne bi smelo biti sprejemljivo.

Kot šef bodite torej tisti, ki dela ločnico med tem, kar je dobro za podjetje, in tistim, kar pač ni. Če se kogarkoli od sodelavcev žali na osebni ravni, mu je treba stopiti v bran in jasno pokazati, da je tako vedenje nesprejemljivo.

Sicer pa spodbujajte odprto komunikacijo in to, da glede poslovanja vsak brez zadržkov poda mnenja in nove ideje. Nikoli ne obsojajte idej, saj še tako neposrečena ideja lahko obrodi nekaj dobrega, če jo ustrezno korigiramo. Le z odprtim pristopom in odprtostjo do novih idej bo namreč podjetje lahko uspešno tudi na dolgi rok.