marketing v vašem podjetju

Kako prek enostavnih korakov do marketinškega načrta za vaše podjetje?

Večina podjetnikov se zaveda, kako pomembno je, da spišejo poslovni načrt, preden se podajo v podjetništvo. Na žalost pa se premalo pomena prepisuje marketinškemu načrtu, ki je prav tako zelo pomemben, če želimo dosegati postavljene cilje. Vodili vas bomo skozi enostaven postopek, kako izdelati tak načrt.

Kakšna je trenutna situacija vašega podjetja?

Da bi lahko naredili učinkovit načrt, kako se boste marketinga lotili v prihodnje, morate najprej vedeti, kje se trenutno nahajate. Kako trenutno posluje vaše podjetje?

Bistvo vseh marketinških kampanij je v predhodnem razumevanju tega, kdo so vaše ciljne stranke. Glede na to, kakšne produkte oziroma storitve ponujate morate vedeti, kakšne so karakteristike ljudi, ki jih bo ta ponudba najverjetneje zanimala. Trg je že tako segmentiran, da morate biti pri opisu vaše ciljne stranke čim bolj konkretni. Pri tem se morate zavedati, v čem ste boljši od konkurenčnih podjetij. Preverite, kaj vse ponujajo podjetja, ki delujejo v isti panogi in na tak način pridobite ideje, kako bi lahko še izboljšali svojo ponudbo.

Za analizo obstoječega stanja se kot uporabno orodje izkaže SWOT analiza. Gre za opredelitev prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti iz vidika vašega podjetja. Prednosti in slabosti se pri tem nanašajo na sedanje stanje. Katere so tiste stvari, v katerih je vaše podjetje boljše od konkurenčnih? V čem je slabše od drugih? Priložnosti in nevarnosti pa se nanašajo na predvideno stanje v prihodnosti. Katere so torej tiste nevarnosti, ki lahko ogrozijo poslovanje vašega podjetja? Kaj pa priložnosti; kje se vam ponujajo, da vaše poslovanje še oplemenite?

Definirajte vašo ciljno publiko

Kot smo povedali že v začetku prispevka je bistvenega pomena, da znate opredeliti, kdo so vaše ciljne stranke. Skušajte jih opisati s čim več demografskimi značilnostmi kot so starost, spol, prihodki, kraj bivanja, stil življenja, hobiji, zanimanja itd. So vaše ciljne stranke vodje ali sledilci? So sramežljivi ali odločni? Kako pogosto povprašujejo po izdelkih, ki jih ponujate? Ožje kot boste uspeli definirati vašo ciljno publiko, uspešnejše boste lahko nastopili z marketingom.

Naredite seznam marketinških ciljev

Da bi vedeli, če ste z marketinško kampanjo uresničili postavljene cilje, morate najprej definirati, kateri so ti cilji. Tako boste lahko v določenem obdobju videli, če so se uresničili. Cilji se lahko nanašajo na povečanje prodaje določenih izdelkov, na boljši ugled podjetja itd. Ko določate cilje, bodite pri tem čim bolj konkretni. Navedite točne številke, ki jih želite doseči (število sledilcev, prihodki v evrih) in navedite obdobje, znotraj katerega želite priti do teh številk.

Ko postavljate cilje, pri tem lovite ravnotežje med realističnimi in optimističnimi cilji. Dobro je, da si zastavite cilj, ki vam bo predstavljal določen izziv. Vseeno pa si ne postavite previsokega, saj boste sicer razočarani. Pomembno je, da načrtujete majhne korake. Te vas bodo verjetneje ponesli tja, kamor želite priti. Cilji naj bodo razvrščeni v dveh kategorijah. Eni naj bodo kratkoročni, drugi pa dolgoročni.

Raziščite marketinške taktike

Pri kreiranju marketinškega načrta vključite čim več različnih metod. Pomembno se je psovetiti tako direktnemu marketingu kot odnosom z javnostjo. Poskrbite za dobro oblikovano spletno stran, kjer predstavite svojo dejavnost. Spletna stran naj bi bila po drugi strani čim bolj optimizirana, da jo bo našlo več ljudi. Pojavljajte se tudi na družabnih omrežjih, če je to smiselno in če se tam nahajajo vaše ciljne stranke. Preizkušajte čim več različnih metod. Če se le da, spremljajte njihove učinke. Tako boste bolj vedeli, v kaj se vam splača vlagati in kaj je samo potrata vašega časa in denarja, saj vam ne prinaša želenih učinkov.

Določite vsoto denarja in čas, ki jo boste posvetili marketinški kampanji

Dejstvo je, da vam bodo marketinške dejavnosti vzele nekaj časa pa tudi finančnih sredstev. Vendar pa je ukvarjanje s tem področjem bistvenega pomena, če želite, da bodo ljudje vedeli za vas. Zato vsekakor ne gre za stran vržen čas in denar. Ker pa je seveda še vedno bistvenega pomena ukvarjanje z vašo prvotno dejavnostjo, morate določiti smiseln obseg sredstev, ki jih boste namenili marketingu. Njihova količina mora biti taka, da boste dosegali zastavljene cilje. Po drugi strani pa res vlagajte v tisto, kar vam prinaša pomembne učinke. Če ne, potem se z nekim področjem marketinga ni smiselno ukvarjati, saj so vlaganja prevelika glede na učinke.

Seveda vam ta prispevek ne bo omogočil v celoti zastaviti tak marketing, kot si ga želite. Vam je pa lahko v pomoč, da veste, kje sploh začeti in kako se tega področja lotiti. S tem, ko imate ogrodje, boste lažje dodajalo nova znanja in spoznanja in sestavljali celostno sliko. Je pa marketing področje, ki se stalno spreminja. Pomembno je, da ostanete na tekočem z aktualnimi trendi in jih v največji meri vključujete. Po drugi strani pa se učite iz napak, preizkušajte različne metode. Tako boste skozi čas ugotovili, kakšne taktike se najbolje obnesejo za panogo, v kateri delujete.

Vir: entrepreneur.com