računovodski programi

Kako poenostaviti računovodstvo v podjetju?

Program za računovodstvo je programska oprema, s katero se sreča vsako podjetje, ko se odloči, da si želi poenostaviti to področje. Vsako podjetje mora namreč voditi računovodstvo. Kot že samo ime pove, gre pri tem za vodenje podatkov o računih.

V grobem ločimo dve kategoriji računov; računi, ki jih podjetje izstavi strankam, in računi, ki jih podjetju izstavi dobavitelj ali katera druga pravna oseba, ki za podjetje opravlja določene storitve ali pa ji dostavlja potrebne surovine za proizvodnjo.

Z vodenjem računov ima podjetje pregled nad tem, katere račune je treba poravnati in katere terjatve so odprte. Po drugi strani ima na tak način tudi jasen pregled nad temi vrstami prihodkov in odhodkov. Ob koncu leta je treba podatke vnesti v letno poročilo. Račune pa je treba shraniti za tako dolgo obdobje, kot je to predpisano za posamezno vrsto računa.

Program za računovodstvo

Ker je zbiranje, shranjevanje in kategoriziranje računov ter vodenje skupnih evidenc o njih lahko precej kompleksno in zamudno, je priporočljivo, da si podjetnik olajša to področje. To lahko naredi tako, da si omisli program za računovodstvo. Ta mu zagotavlja visoko stopnjo preglednosti nad tem področjem. Podatke o računih se pri tem vpisuje v elektronski obliki. Zaradi tega je možnost zatipkanja dosti manjša. Poleg tega je veliko podatkov že vnaprej poenostavljenih, zato je dela veliko manj kot sicer.

Tak program si lahko podjetnik naloži na računalnik ali tablico. Dobi pa ga pri ponudniku, za katerega se odloči. Med ponudniki naj se odloči za takega, ki ponuja čim bolj kakovosten program, ki je hkrati  enostaven za uporabo. Cena pa naj bo pri tem kar najbolj ugodna. Vsekakor je vodenje računov prek programa za računovodstvo za podjetje velika prednost tudi iz tega vidika, ker je tako preglednost evidence veliko boljša, saj imamo lahko vse shranjeno v eni mapi na namizju. Vzpostavi pa se tudi večji red na delovni površini, saj nimamo stalno opravka z goro papirja.