POZOR: Smo SPOT točka! Pri nas lahko uredite tudi spremembo sedeža!
+386 (0)30 708 807
[email protected]
izstavljanje eračunov

Kako izstaviti eračun?

Poslovanje prek eračunov je postalo že stalnica današnjega časa. Izstavljanje računov v elektronski obliki ima več prednosti. Ko se naučimo izstavljati račune na tak način, ugotovimo, da je to enostavneje, manjša je možnost pojavljanja napak, prihranimo pa tudi na času. Poslovanje z eračuni pomeni prihranek na papirju, na katerega bi račun napisali, na pisarniškem materialu, ovojnicah in drugih poštnih storitvah. Elektronski račun namreč navadno pošljemo prek elektronske pošte, kar pomeni, da je tudi posredovanje do naslovnika hipno in nam ni treba čakati, da ga dostavi klasična pošta.

Izstavljanje eračuna, če je naslovnik proračunski uporabnik

Če eračun izstavljamo javni upravi oziroma neposrednim uporabnikom državnega proračuna, moramo to narediti na poseben način. Tovrstne račune izstavljamo zgolj prek UJP portala, kamor se vpišemo z uporabniškim imenom in geslom. Spletna stran nas precizno vodi skozi izdajo. Ko izberemo naslovnika, se ob vpisu naziva institucije avtomatsko izpišejo še vsi drugi podatki. Navesti moramo osnovne podatke kot so datum opravljanja storitev ali dobave blaga, datum zapadlosti računa, tip storitve ali blaga in količino. Na koncu tako pripravljen račun podpišemo z digitalnim potrdilom, s čimer izkažemo svojo identiteto.

Če je naslovnik podjetje ali fizična oseba

Če eračun izstavimo podjetju ali fizični osebi, so pravila nekoliko bolj ohlapna. Pomembno je, da račun vsebuje vse potrebne podatke, oblika pa je stvar izbire. Tak račun lahko pripravimo v Wordu ali Excelu. Še bolj pa je priporočljivo, če si pomagamo s posebnim programom, ki nas vodi skozi sam postopek in nam omogoča, da je možnost za pojavljanje napak čim manjša.

Za gotovinsko poslovanje je obvezna uporaba davčne blagajne

Zgoraj opisana postopka se uporabljata le v primeru, če za plačilo storitev ali izdelkov pričakujemo negotovinsko plačilo. Če pa naj bi stranka plačala na gotovinski način, je obvezno, da poslujemo prek sistema davčne blagajne. gre za sistem, prek katerega se prek internetne povezave vsi podatki o izdanem eračunu posredujejo direktno na Finančno upravo RS, ki je pristojna za nadzor nad tem področjem in ugotavljanjem morebitnih nepravilnosti.

Scroll to top