Financiranje podjetja s kreditom in drugimi načini

(Vir slike: Freeimages.com)

(Vir slike: Freeimages.com)

Podjetje lahko dodatni denar pridobi na več načinov. Najpogostejši način financiranja podjetja je z najemom kredita. Druga
možnost je, da proda svoje zapadle terjatve, tretja možnost, ki jo najpogosteje izberejo startupi, pa so posojila najbližjih. V prispevku si bomo natančneje pogledali način financiranja s kreditom, dotaknili pa se bomo tudi prodaje terjatev ter posojila družine in prijateljev.

 

Financiranje podjetja s kreditom pomeni, da podjetje prejme posojilo denarja z obljubo, da bo denar v določenem obdobju vrnilo. To lahko zajema zavarovana posojila in nezavarovana posojila. Večino posojil je zavarovanih. To pomeni, da bo podjetje posojilodajalcu jamčilo, da bo vrnilo dolg. Le redko bo podjetju uspelo dobiti nezavarovano posojilo. To so posojila, s katerim podjetje z ničemer ne jamči vrnitve dolga. Takšno posojilo bodo ponavadi prejela tista podjetja, ki imajo potencialno poslovno idejo ali pa ime podjetje že slovi kot ugledno ali potencialno uspešno.

Kako podjetje lahko jamči za zavarovana posojila?

 • Podpis pogodbe o tem, da bo podjetje poravnalo svoj dolg.
 • Podjetje se s posojilodajalcem dogovori, da bo od prvega prodanega blaga takoj plačalo 65 do 80 odstotkov vrednosti prodanega blaga.
 • Oprema podjetja zagotavlja zavarovanje za vrnitev posojila.
 • Vrednostni papirji omogočajo, da si posojilodajalec z delnicami in obveznicami lasti podjetje, kot jamstvo za odplačilo dolga.
 • Hipoteka je zavarovanje z nepremičnino in je lahko zavarovana z vpisom v zemljiško knjigo..
 • Z odkupno vrednostjo življenjskega zavarovanja.
 • Popis skladišča ponavadi zavaruje do 50 odstotkov vrednosti posojila.
 • Zavarovanje z blagom, kot so avtomobili, pohištvo in večje hišne naprave.

V primeru nezavarovanih posojil, je edino zagotovilo za vrnitev posojila, kreditna sposobnost podjetja. Takšna posojila so ponavadi manjša, predpogoj pa je dobro obstoječe poslovanje in dobri poslovni odnosi. Posojilodajalci so do takšnih posojil naklonjeni le, če ste z njimi veliko in uspešno sodelovali že v preteklosti tako, da ste presegli njihova pričakovanja. Toda tudi tako dobri odnosi največkrat niso dovolj za posojilo brez zavarovanja.

Poleg zavarovanih in nezavarovanih posojil, posojila lahko ločimo tudi v tri kategorije. To so:

 • Kratkoročni kredit, ki jih je potrebno vrniti v roku od šest do osemnajstih mesecev.
 • Srednjeročni kredit je potrebno vrniti v roku treh let.
 • Dolgoročni kredit je potrebno poplačati v roku več let.

Ali podjetja lahko denar pridobijo brez kredita?

Podjetja, ki že aktivno poslujejo, lahko prodajo svoje zapadle terjatve in tako pridobijo denar, ki so jim ga dolžni njihovi dolžniki. V tem primeru je višina financiranja odvisna od tega, kolikšna je vrednost zapadlih terjatev. Je pa to verjetno najvarnejši način pridobivanja denarja.

Kako pa denar pridobijo startupi?

Startupi si težje pridobijo posojila, zato so navadno družina in prijatelji tisti, ki jim posodijo svoje premoženje. Takšna posojila navadno niso nikjer zapisana in temeljijo na ustnem dogovoru. Toda tudi takšna posojila morajo imeti pisne sporazume. Čeprav pisni sporazumi ne pomenijo, da bo startup zares vrnil posojilo, pa je v takem primeru lažje reševati spore, ki lahko nastanejo ob neuspelem vračanju posojila.