E račun je en klik oddaljen od izvedbe plačila

Razvoj tehnologije je v razmahu. Od začetka devetdesetih let se je marsikaj spremenilo. Tehnološki napredek pa je zajel tudi poslovanje. Od razvoja tehnike je poslovanje mnogo bolj poenostavljeno in, kar je morda še najpomembnejše, zelo pohitreno. Eden izmed takšnih napredkov je tudi izdajanje računov. Danes podjetnikom ni več potrebo tiskati račune in jih pošiljati po pošti ali pa celo osebno dostaviti. Današnje poslovanje bistveno hitrejše, bolj varno in tudi okolju mnogo bolj prijazno.

E račun je nova smer poslovanja

Izdajatelj bo z uporabo e računa privarčeval pri porabi papirja, tovrstni podvig pa se predvsem kaže kot pozitivno varčevanje, zlasti pri večjih podjetjih. Račun se vnese v računalniški sistem, potrdi in pošlje dolžniku.

Še vedno pa je račune potrebno hraniti kot dokazilo o poslovanju. Po zakonu smo jih dolžni hraniti nekaj let. Ampak z razvojem tehnologije je to postalo bistveno enostavneje. E račun je shranjen na vašem računalniku, v mapi določeni bazi podatkov. Ko ga potrebujete ga le natisnete. Do tedaj pa ga hranite v e obliki. S tem je pregled izdanih računov bistveno enostavnejši in hitrejši. Iskanje in razvrščanje je zelo preprosto.

E račun se izda vsakič, ko opravimo kakšno storitev

Lahko gre za nakup, prodajo, dobavo ali storitev. Bistvena razlika med navadnim računom in e računom je, da se slednji izda v e obliki. Teorija opredeljuje e račun kot knjigovodske listine, ki vsebujejo podatke o poslovnem dogodku, te dogodki so lahko računi, dobropisi, avansi in ostalo. E račun ni le prednost za osebo, ki račun izda, ampak tudi za prejemnika računa. Ta prejme račun direktno v svojo elektronsko banko, kjer se podatki zabeležijo in zapolnijo. Prejemnik računa nato zgolj potrdi plačilo in transakcija je opravljena. Lahko bi rekli da plačevanje še nikdar ni bilo tako enostavno.