kako motivirati zaposlene

5 načinov, kako motivirati zaposlene

Vsi vodje si želijo, da bi bili zaposleni ves čas motivirani za delo in da bi pri opravljanju svojih nalog dali kar največ od sebe. Stvari pa niso tako enostavne in dostikrat je treba vložiti veliko napora v to, da bi dosegli te cilje.

Zunanji motivatorji kot so zvišanje plače in razne nagrade so učinkoviti bolj na kratki rok in so tako le začasna rešitev. Treba je vedeti, da je najboljša motivacija tista, ki prihaja od znotraj. Ampak kako vplivati nanjo? Predstavljamo vam 5 načinov, kako lahko pomagate zaposlenim, da najdejo notranjo motivacijo in ostajajo motiviranje za delo.

Govorite o pomenu dela

Definiranje namena oziroma pomena dela, ki naj bi ga opravljali zaposleni, je prvi korak, da pri njih zbudite motivacijo. Če vaši zaposleni niso dobro seznanjeni s tem, zakaj delajo, kar delajo, jih bo volja hitro minila.

Seveda ni treba pretiravati s tem in jim pripraviti celega inspirativnega govora. Priporočljivo je, da jih seznanite z dejstvi in jim predstavite, kakšen je njihov doprinos pri tem delu. Govorite v prvi osebi in jim predstavite, kako vi vidite to delo in kaj vaš žene pri tem, da ga opravljate. Pomembno je, da predstavite jasnost cilja in da znate zaposlene usmeriti v pravo smer. Hkrati pa zaposlenim pomagajte, da bodo prek dela lahko uresničevali svoje osebne in poklicne želje.

Pomembno je, da imate kot vodja vizijo. To je smer, v katero naj bi šlo vaše podjetje. Če boste znali vizijo drugim predstaviti na način, da jih boste navdušili, ste že veliko naredili za spodbuditev njihove notranje motivacije.

Postavite jasne cilje

Pomembno je, da vaši zaposleni točno vedo, kaj naj delajo. Ne pustite jim, da bi plavali v megli. Jasno jim predstavite, kaj se od njih pričakuje. Tako boste povečali njihovo pripravljenost za delo. Pomembno je tudi to, da znate cilje ustrezno kategorizirati po pomembnosti. Konkretizacija ciljev zaposlenim pomaga odpraviti stres in jih voditi k najboljši odločitvam pri delu.

Definirajte najpomembnejši cilj, ki naj ga zasleduje vaša ekipa. Nato pa opredelite še manjše cilje, prek katerih se bo dosegalo glavni cilj.

Spodbujajte samoiniciativnost

To, da zaposlenim date do potankosti definirana navodila, kako naj se dela lotijo, ubija motivacijo. Če se le da, zaposlenim pustite, da se do določene mere sami odločajo za svoj pristop. S tem, ko boste zaposlenim dali določeno mero svobode, se bodo ti počutili spoštovane. Obstaja velika verjetnost, da vas bodo presenetili s svojimi idejami. Določena mera svobode bo pozitivno vplivala tudi na njihovo notranjo motivacijo. Določite torej tiste sestavine dela, ki so nepogrešljive oziroma pričakovane rezultate. Glede izvedbe pa jim dajte nekaj prostora. To jim bo dalo zagon. Občutili bodo, da jim zaupate.

Pomembno je, da zaposlene seznanite s tem, kako se njihov doprinos poklopi s celotno sliko. Ko bodo vedeli, kakšno je poslanstvo njihovega dela, bodo lažje prisopili s kreativnimi idejami.

Pohvalite svojo ekipo

Če želite opogumiti in motivirati svoje zaposlene, je zelo pomembno, da jih pohvalite za dobro opravljeno delo. Do njih imejte realna pričakovanja in dajte jim vedeti, kako pomembno funkcijo imajo v delovnem procesu. Zaposleni, katerih delo je opaženo in cenjeno, bodo pri nadaljnjem delu še toliko bolj motivirani.

Spodbujajte osebnostni razvoj in zagotovite priložnosti za rast

Eden izmed najboljših načinov motiviranja zaposlenih je, da jih spodbujate v njihovi osebnostni in profesionalni rasti. Zagotovite jim dodatna izobraževanja, mentorstva itd.

Dobro je tudi, če na nek način beležite napredke celotnega tima. Da najprej opredelite točko, kjer se nahajajo zdaj, naknadno pa navedete, kako je skupina napredovala in na katerih področjih. Tako bodo lahko vsi imeli vpogled v to in bodo še bolj motivirani vnaprej.

Nato izberite neko področje, na katerem želite, da se tim izboljša. Opredelite cilj in načine, kako se naj bi v določenem časovnem obdobju prišlo do tega. S tem, ko boste spremljali napredek, boste motivirali člane, da se bodo vsi trudili, da bi se še izboljšali.

Dobra metoda je tudi ta, da se pozanimate, kakšni so osebni in poslovni cilji posameznikov. Pogovorite se z njimi. Ko boste to ugotovili, boste lažje našli dodatne naloge za njih, ki jim bodo v pomoč, da bodo dosegali tisto, k čemer stremijo.

Motiviranje zaposlenih vsekakor ni lahka naloga. Vendar pa je vredno, saj bodo rezultati motiviranih posameznikov toliko boljši. Prek ustreznega motiviranja zaposlenih boste dosegli oboje; zaposleni bodo na delovnem mestu zadovoljni. Po drugi strani pa bo imelo tudi celotno podjetje na tak način več od njih.

Vir: addicted2success.com