karizmatični posamezniki

10 navad karizmatičnih ljudi

Verjetno ste že srečali karizmatične ljudi. Gre za ljudi, ki z lahkoto komunicirajo z drugimi, jih napolnijo z energijo in jih motivirajo. Karizmatičnost je pogosto lastnost uspešnih podjetnikov. Vzpostavljajo in ohranjajo pristne stike z ljudmi in z zgledom vplivajo na druge. Vsi si želijo biti okoli takih ljudi.

Karizmatičnost pomembno poveča njegove možnosti za uspeh. Dokazano je bilo, da karizma ni nujno nekaj, s čimer se posameznik rodi. Lahko jo nekdo razvije tudi kasneje v življenju. Vsekakor gre za vrlino, ki bi ji bilo treba posvetiti več pozornosti. Še posebej, če opravljate delo, kjer je dobro povezovanje z drugimi ključno za vaš poslovni uspeh. Pa si od bližje poglejmo, po katerih lastnostih se karizmatični ljudje razlikujejo od ostalih.

Samozavest

To je verjetno ena bistvenih lastnosti takih ljudi. Množice avtomatsko zaupajo ljudem, ki izžarevajo prepričanost vase in v svoje sposobnosti. Samozavestni ljudje spremenijo vzdušje v prostoru, ko stopijo vanj. Gre za to, da se zavedajo v čem so dobri. Po drugi strani pa se zavedajo tudi svojih napak, ampak jih sprejmejo v kompletu. Posledično se tako obnašajo tudi do drugih; v njih iščejo dobre lastnosti, na slabe se ne opirajo.

Pozornost do drugih

Karizmatični ljudje so zelo pozorni do vseh, s katerimi stopijo v stik. Vejo, kaj narediti, da se bodo drugi ob njih počutili dobro. Do sogovornikov pokažejo naklonjenost, s pristnim zanimanjem ga poslušajo. Vzdržujejo očesni stik in so nasmejani. Njihova telesna drža je odprta. Znajo se približati drugim in navezati tople odnose.

Navdušenost

Tovrstni ljudje so zelo navdušeni nad stvarmi, v katere verjamejo, in to pokažejo tudi drugim. Ravno to navdušenje je tisto, kar druge navdahne in jih prepriča, da takemu človeku sledijo. Ljudje imajo radi sogovornike, ki kažejo čustva. Karizmatična oseba druge povzdigne, v njeni družbi se počutijo dobro.

Dobrovoljnost

Ljudje s karizmo so večino časa nasmejani in dobre volje. Vsak rad vidi nasmejan obraz in se druži s pozitivnimi ljudmi. Znano je namreč, da postopoma postajamo podobni tistim, s katerimi preživljamo največ časa.

Polni so idej

Za karizmatične ljudi je značilno, da bodo zelo redko kritizirali. Oni ne živijo v preteklosti, ampak delajo načrte za prihodnost. Pogovarjajo se o idejah, ki so večje od njih samih. Radi razpravljajo o izzivih. Zastavljajo si cilje in jih vestno uresničujejo. Nikoli jim ne zmanjka predlogov za izboljšave. Vsega se lotijo z zagonom in dobro voljo.

Povzdignejo druge

Ljudje s karizmo niso ljudje, ki bi ves čas govorili le o sebi. Pozornost velikokrat preusmerijo na sogovornika, s čimer izkažejo iskren interes zanj. Postavijo mu vprašanja, ki ga spodbudijo k razmisleku. Ljudi znajo motivirati, jim povedati, da so dobri. Na tak način jim dajo zagon, da se še z večjim veseljem lotevajo svojih nalog. Ljudje izredno cenijo, če nekdo opazi njihovo delo.

Če gre torej za podjetnika, si ta ne bo vseh zaslug za uspeh prepisoval sam. Ob uspehu podjetja bo vedno našel lepe besede za svoje sodelavce in izpostavil, koliko so pripomogli k njegovi rasti. Tako bo dosegel še večjo motiviranost in delovno vnemo zaposlenih v prihodnje.

Prevzamejo odgovornost

Gre za posameznike, ki takrat, ko bo šlo kaj narobe, ne bodo iskali krivca. Ne bodo krivili državo, sistema, sodelavcev, partnerja, če se jim kaj zalomi. Znajo prevzeti odgovornost za svoje napake in jih priznati tudi drugim. Iz njih se znajo učiti, da jih ne bi več ponavljali vnaprej.

Znajo premagati dvome

V primerjavi z drugimi ljudmi, ki veliko časa dvomijo vase, pa visoko uspešni posamezniki v takem miselnem stanju ne obstanejo predolgo. Zavedajo se svojih prednosti in vrlin. Tudi če jih občasno prevzame strah, pogumno nadaljujejo pot. Seveda so kdaj tudi v skrbeh, vendar gre zgolj za hipna stanja, ki jih znajo preobrniti v pozitivno razmišljanje. Imajo pod nadzorom svoje misli in jih znajo usmerjati v dobre rezultate.

Postavljajo vprašanja, ob katerih se sogovornik zamisli

Ljudje s karizmo se v komunikaciji ne poslužujejo nepomembnega besedičenja. Tudi niso tisti, ki bi poskušali preglasiti druge in jih izpodriniti v pogovoru. Sogovorniku postavijo vprašanja, ki ga spodbudijo k premisleku in novim idejam.

Razdajanje

Večina ljudi je zelo skopih, ko drugim namenijo lepo besedo ali jim naredijo kakšno uslugo. To pa ne velja za karizmatične posameznike. Oni brez težav delijo komplimente, nudijo pomoč in podporo. Radi pomagajo ljudem, ki to potrebujejo. Pri tem ne kalkulirajo, kaj želijo od nekoga v zameno. To, da so komu v pomoč, jih navdaja z dobrimi občutki. Tako so dobra dejanja vedno pristna in brez skritih namenov. Ljudje, ki so v njihovi bližini, to zaznajo. Posledično jih imajo še raje.

Vir: addicted2success